Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-51
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Informacyjne wspomaganie procesu decyzyjnego na przykładzie konwersji zobowiązań na kapitały własne

Autorzy: Piotr Oleksyk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu KTRiAF
Słowa kluczowe: analiza finansowa konwersja zobowiązań na kapitały własne sprawozdawczość finansowa wspomaganie decyzji
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (531-539)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników będących podstawą decyzji o konwersji zobowiązań na kapitały własne, której podjęcie powinno opierać się na trzech ważnych elementach: wynikach przedsiębiorstwa, prognozie przyszłych możliwych wyników oraz informacjach płynących z otoczenia przedsiębiorstwa. Tak przygotowane założenia są podstawą do opracowania scenariuszy podjęcia właściwej decyzji, związanej z uzyskaniem pożądanej struktury źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Metodologia badania – Badanie literatury zostało uzupełnione o analizę zapotrzebowania menedżerów na najważniejsze informacje. Następnie – wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz metodę dedukcyjną – zostaną zaproponowane kolejne kroki procedury analitycznej, poprzedzającej trudną decyzję o konwersji zobowiązań na kapitały własne. Wynik – Przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych informacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które stały się podstawą do podjęcia decyzji niezbędnych do zapewnienia niezakłóconej działalności przedsiębiorstwa przez zmianę struktury pasywów przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Wartością artykułu jest oryginalna propozycja procedury wspomagania podjęcia decyzji o konwersji zobowiązań na kapitały własne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gabrusewicz, W. (2014). Analiza nansowa przedsiębiorstwa – teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE
2.Jachna, T., Sierpińska, M. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Karmańska, A. (2008). Ryzyko w rachunkowości. Warszawa: Difin.
4.Kowalak, R. (2016). Informacja dodatkowa w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 285.
5.Gos, W., Hońko, S., Kufel, T. (2006). Prawne, podatkowe i bilansowe aspekty konwersji wierzytelności na udziały (akcje). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 33.
6.Micherda, B. (red.) (2011). Sprawozdania finansowe i ich analiza. Analiza finansowa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
7.Nita, B. (2013). Sprawozdawczość wewnętrzna w procesie zarządzania ryzykiem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 287.
8.Nowak, E. (2014). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
9.Skoczylas, W. (red.) (2009). Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
10.Świderska, G.K. (1999). Rola rachunkowości w procesie podejmowania decyzji. Monitor Rachunkowości i Finansów, 10.