Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-54
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Kształtowanie się cen opcji na indeks WIG 20 w świetle teorii wyceny arbitrażowej

Autorzy: Ryszard Węgrzyn
Słowa kluczowe: opcja arbitraż wycena
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (651-661)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w odchyleniach cen opcji od określonych relacji wynikających z arbitrażu w kontekście rozwoju polskiego rynku opcji. Przeprowadzona analiza dotyczyła porównania liczebności i wielkości odchyleń od ograniczeń i właściwości cen opcji, parytetu put-call oraz możliwości osiągania dochodu z arbitrażu w dwóch różnych okresach badawczych. Szczegółowej analizie poddano wybrane opcje kupna i sprzedaży na indeks WIG20, będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że liczebność odchyleń cen opcji od relacji wynikających ze stosowania arbitrażu wyraźnie się zmniejszyła, a co ważniejsze – zmniejszyła się istotnie skala odchyleń. Mniejsza skala odchyleń cen opcji od relacji wynikających z arbitrażu przybliża rzeczywistość polskiego rynku opcji do założeń teorii wyceny arbitrażowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chance D.M. (2004). An Introduction to Derivatives & Risk Management. Mason: Thomson/ South-Western.
2.Haugen R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG-Press.
3.Januszkiewicz W. (red.) (1991). Giełdy w gospodarce światowej. Warszawa: PWE.
4.Jarrow R., Turnbull S. (2000). Derivative Securities. Cincinnati: South-Western College Publishing.
5.Spremann K. (1991). Investition und Finanzierung. Wien: Oldenbourg.
6.Weron A., Weron R. (2005). Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
7.Węgrzyn R. (2010). Analiza operacji arbitrażowych w zakresie opcji na WIG20. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 117.
8.Węgrzyn R. (2007). Arbitraż jako podstawa właściwych relacji cen opcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 756.
9.Węgrzyn R. (2011). Arbitrażowe ograniczenia i właściwości cen opcji. Analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 864.