Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Marka a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie polskich spółek giełdowych

Autorzy: Grzegorz Urbanek
Słowa kluczowe: analiza panelowa wskaźnik cena/wartość księgowa kapitalizacja rynkowa siła marki wartość marki marka
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (339-348)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest prezentacja wpływu siły marki i wartości marki na kapitalizację rynkową oraz wskaźnik wartość rynkowa do wartości księgowej, dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania – W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych (polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu), metodę dedukcji i indukcji oraz analizę regresji panelowej. Wynik – W rezultacie przeprowadzonych rozważań w artykule wykazano statystycznie istotny wpływ siły marki i wartości marki na kapitalizację rynkową i wskaźnik wartość rynkowa do wartości księgowej badanych spółek. Oryginalność/wartość – Przedstawione treści stanowią pierwszą w literaturze polskiej analizę ekonometryczną wpływu siły marki i wartości marki na kapitalizację rynkową i wskaźnik wartość rynkowa do wartości księgowej dla spółek notowanych na GPW w Warszawie, przeprowadzoną na podstawie wieloletnich danych przekrojowo-czasowych. Wykazanie w artykule związków pomiędzy siłą i wartością marki a kapitalizacją przedsiębiorstw oraz wskaźnikiem P/BV, oprócz aspektów naukowych, ma bardzo duże znaczenie praktyczne, stanowiąc argument na rzecz opłacalności inwestycji w markę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aaker D. (1991), Managing Brand Equity, The Free Press, New York.
2.Aaker D., Jacobson R. (1994), The Financial Information Content of Perceived Quality, „Journal of Marketing Research” vol. 31, s. 191–201.
3.Barth M., Clement M., Foster G., Kasznik R. (1998), Brand Values and Capital Market Valuation, „Review of Accounting Studies” vol. 3, s. 41–68.
4.Simon C., Sullivan M. (1993), The Measurement and Determinants of Brand Equity: A Financial Approach, „Marketing Science” vol. 12, s. 28–52.
5.Conchar M., Crask M., Zinkhan G. (2005), Market Valuation Models of the Effect of Advertising and Promotional Spending: A Review and Meta-Analysis, „ Journal of the Academy of Marketing Science” vol. 33, no. 4, s. 445–460.
6.Doyle P. (2008), Value-Based Marketing, Wiley, Chichester.
7.Kerin R., Sethuraman R. (1998), Exploring the Brand Value – Shareholder Value Nexus for Consumer Goods Companies, „Journal of the Academy of Marketing Science” vol. 26, no. 4, s. 260–273.
8.Koller T., Goddart M., Wessels D. (2005), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, Hoboken.
9.Lane V., Jacobson R. (1995), Stock Market Reactions to Brand Extension Announcement: The Effects of Brand Attitude and Familiarity, „Journal of Marketing” vol. 59.
10.Madden T., Fehle F., Fournier S. (2006), Brands Matter: An Empirical Demonstration of the Creation of Shareholder Value Through Branding, „Journal of the Academy of Marketing Science” vol. 34, no. 2, s. 224–235.
11.Mizik N., Jacobsen R. (2005), Talk About Brand Strategy, „Harvard Business Review”, September.
12.Murphy J. (1990), Brand Strategy, Prentice Hall, New York.
13.Ranking najcenniejszych polskich marek (2014), „Rzeczpospolita”, dodatek z dnia 10 grudnia.
14.Rust R., Ambler T., Carpenter G., Kumar V., Srivastava R. (2004), Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions, „Journal of Marketing”, October, s. 76–89.
15.Srivastava R., Shervani T., Faley L. (1998), Market-Based Assets and Shareholder Value: A Framework for Analysis, „Journal of Marketing” vol. 62, s. 2–18.
16.Tobin J. (1969), A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, „Journal of Money, Credit and Banking” vol. 1.
17.Urbanek G. (2011a), Marka a wartość dla akcjonariuszy w okresie kryzysu finansowego 2008–2009, „Problemy Zarządzania” vol. 9, nr 1 (31), s. 155–169.
18.Urbanek G. (2011b), Wpływ marki na wartość dla akcjonariuszy na przykładzie wybranych spółek notowanych na WGPW, „Marketing i Rynek” nr 8, s. 29–35.
19.Urbanek G. (2015), Wpływ marki na tworzenie wartości w bankach – wyniki badań wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 73, s. 511–521.