Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-43
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Indeks Zdrowia Finansowego jako termometr w podmiotach leczniczych

Autorzy: Bernadetta Fijałkowska
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia kondycja finansowa Indeks Zdrowia Finansowego
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (521-529)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Ocena pomiaru płynności, wypłacalności i elastyczności finansowej jako najważniejszych czynników zarządzania finansami samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) na przykładzie 26 jednostek podległych samorządowi województwa dolnośląskiego za lata 2013–2015. Metoda badania – Badania empiryczne przeprowadzono w oparciu o miary Financial Health Index (FHI) opracowane przez Johna T. Zietlowa. W skład wyliczenia indeksu (φ) wchodzą miary z trzech kluczowych elementów finansowego modelu zrównoważonego rozwoju. Zostały one podzielone na: ogólne, natychmiastowe, krótkoterminowe i średnioterminowe. Wynik – Wyliczony z 26 SP ZOZ indeks (φ) pozwoli na analizę porównawczą w poszczególnych podmiotach leczniczych. Oryginalność/wartość– Tematyka Indeksu Zdrowia Finansowego w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi nie była wcześniej przedmiotem badań empirycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hendriksen, E. (2002). Teoria Rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, PWN.
2.Wędzki, D. (2009). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Kraków: Wolters Kluwer.
3.Zietlow, J. (2012). A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability. Pobrano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2049022.
4.Sprawozdania finansowe SP ZOZ podległe samorządowi województwa dolnośląskiego za lata 2013–2015.
5.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
6.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.
7.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. 2016, poz. 1638 z późn. zm.
8.Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 217.