Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Analiza odchyleń wycen przedsiębiorstw w rekomendacjach maklerskich. Nadmierny optymizm

Autorzy: Radosław Pastusiak
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: nadmierny optymizm wycena przedsiębiorstwa heurystyki
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (299-306)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest pokazanie zjawiska nadmiernego optymizmu na rynku kapitałowym na przykładzie, rekomendacji i wycen przygotowywanych przez Domy Maklerskie w Polsce. W strukturze przygotowywanych rekomendacji jest więcej rekomendacji pozytywnych, niż negatywnych i neutralnych. Statystycznie byłoby to zasadne przy stałym rynku wzrostowym. A przecież na giełdzie jest hossa, bessa, oraz okresu trendu horyzontalnego. Dlaczego w takim razie w zmieniającej się koniunkturze zawsze przeważają rekomendacje pozytywne? Metodologia badania – Bazą dla rekomendacji są wyceny przedsiębiorstw, często wykonane metodą DCF. Aby zrealizować badanie, wybrano spółki z GPW w Warszawie i porównano wydane dla nich rekomendacje w danym okresie. Badania wskazały, że dominują rekomendacje pozytywne. Następnie porównano cenę notowań w dniu wydania rekomendacji pozytywnych i negatywnych do ceny, jaką spółka osiągnęła po roku notowań. Wynik – Uzyskane wyniki wskazują, że pomimo rekomendacji domów brokerskich znacząca część rekomendacji w spółkach podaje za wysoką cenę w stosunku do realnie uzyskiwanej przez przedsiębiorstwo na GPW.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Eames, M., Glover, S.M., Kennedy, J. (2002). The Association between Trading Recommendations and Broker-Analysts’ Earnings Forecasts. Journal of Accounting Research, 40, 85–104.
2.Montier, J. (2007). Behavioural Investing: A Practitioners Guide to Applying Behavioural Finance. Chichester: Wiley.
3.Nęcka, E, Orzechowski, J. Szymura, B. (2008). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Olsen, R. (1997). Investment Risk: The Experts’ Perspective. Financial Analysts’ Journal, 53, 62–66.
5.Olsen, R., Throughton, G.H. (2000). Are Risk Premium Anomalies Caused by Ambiguity. Financial Analysts Journal, 56, 24–31.
6.Pompian, M.M. (2006). Behavioral finance and wealth management: how to build optimal portfolios that account for investor biases. John Wiley and Sons.
7.Plous, S. (1993). The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill.
8.Szyszka, A. (2009). Behawioralne aspekty kryzysu finansowego. Bank i Kredyt, 4 (4), 5–30.
9.Törngren, G., Montgomery, H. (2004). Worse than chance? Performance and confidence among professionals and laypeople in the stock market. Journal of Behavioral Finance, 5, 148–153.
10.Tversky, A., Kahneman, D. (1971). Belief in the law of small numbers. Psychological Bulletin, 2 (76), 105–110.
11.Tversky, A., Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Since, 185, 1124–1131.
12.Tyszka, T. Zielonka, P. (2002). Expert judgments: Financial analysts versus weather forecasters. The Journal of Psychology and Financial Markets, 3 (3), 152–160.
13.Wąsowska, A. (2013). Heurystyki i błędy poznawcze jako źródła niepowodzenia audytu zewnętrznego. Problemy Zarządzania, 3 (11), 189–202.
14.Zaleśkiewicz, T. (2015). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Zielonka, P. (2014). Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warszawa: CeDeWu.
16.Zweig, J. (2009). How to Ignore the Yes-Man in Your Head. Dow Jones & Company, 19.11.2009 (8.05.2016).