Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Zasoby niematerialne i kapitał intelektualny a wartość przedsiębiorstwa

Autorzy: Barbara Czerniachowicz
Słowa kluczowe: zasoby niematerialne kapitał intelektualny wartość przedsiębiorstwa modele wartości przedsiębiorstwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (373-382)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Gospodarka oparta na wiedzy powoduje, że przedsiębiorstwa zaczynają postrzegać zasoby niematerialne oraz kapitał intelektualny jako strategiczne zasoby pozwalające uzyskać przewagę konkurencyjną w otoczeniu. Niestety istnieje trudność w mierzeniu kapitału intelektualnego oraz prezentowaniu go w zasobach księgowych, tak aby wskazać jego znaczenie i rolę w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa. Ponoszone przez organizacje nakłady na kreowanie i budowanie elementów kapitału intelektualnego można traktować jako długoterminową inwestycję, bowiem przynosi ona wymierne korzyści, głównie w czasie tworzenia wartości przedsiębiorstw. Ważne jest aby było sprzężenie kapitału ludzkiego z kapitałem strukturalnym wewnętrznym oraz zewnętrznym, gdyż pozwoli to na całościowe wykorzystanie potencjału podmiotu gospodarczego i osiągnięcie celów strategicznych związanych z budowaniem wartości jednostki organizacyjnej. Celem artykułu jest prezentacja istoty zasobów niematerialnych, koncepcji kapitału intelektualnego i roli jego części składowych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa. W opracowaniu starano się przedstawić założenia konstrukcji przykładowych modeli wartości przedsiębiorstwa uwzględniających zasoby niematerialne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M. (2001). Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce. Warszawa: WIG-Press.
2.Czerniachowicz B. (2011). Zasoby niematerialne w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37.
3.Czerniachowicz B., Marek S., Szczepkowska M. (2008). Zasoby i ich rola w działalności przedsiębiorstw, w: S. Marek (red.), Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Szczecin: Economicus.
4.Edvinsson L., Malone M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN.
5.Głuszek E. (2001). Wskaźnikowa metoda oceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: M. Moszkowicz (red.), Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji. Polanica-Zdrój.
6.Głuszek E. (2004). Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego.
7.Godziszewski B. (2001). Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.
8.Jabłoński M., Jabłoński A. (2005). Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój. Controlling i rachunkowość zarządcza, nr 7, Warszawa: PWE.
9.Kaplan R.S., Norton D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Kaplan S.R. (2000). Spełniająca się strategia. Computerworld, 9.
11.Kuźnia K. (2008). Kapitał ludzki jako podstawa sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa, w: G. Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Marcinkowska M. (2005). Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy (s. 61–66). Warszawa: Poltext.
13.Micha A. (2003). Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, w: E. Urbańczyk (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. Szczecin: Kreos.
14.Pierścionek Z. (1996). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
15.Ross G., Ross J. (1997). Measuring your Company’s Intellectual Performance. Long Range Planning, June.
16.Ross J., Ross G., Dragonetti N.C., Edvinsson L. (1997). Intellectual Capital, Navigating the New Business Landscape. London: MacMillan Business.
17.Skoczylas W. (2007). Determinanty i modele wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
18.Strojny M. (2000). Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji. Przegląd Organizacji, 7/8.
19.Sveiby K.E. (1997). The New Organizational Wealth: Managing & Measuring Knowledge – Based Assets. San Fransisco: Barret – Kohler Publishers,.
20.Urbanek G. (2008). Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
21.Williams (1992). How sustainable is your competitive advantage?. California Management Review, 13.