Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2017, tom 2, numer 1
SPRAWOZDANIE Z VI MIĘDZYUCZELNIANEJ KONFERENCJI DOKTORANTÓW PEDAGODZY I PSYCHOLODZY WOBEC WYZWAŃ EDUKACYJNYCH – WARSZTAT MŁODEGO BADACZA Warszawa, 16-17 marca 2017 roku

Authors: Marta Borowiec
Uniwersytet Szczeciński
Data publikacji całości:2017
Page range:7 (114-120)
Download file

Article file