Search

Result: Found records: 12.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. ANALIZA ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE POKOLENIA 50+
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
2. Determinanty spójności społecznej w Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
3. Zdrowy styl życia a orientacja prokonsumpcyjna warszawskiej klasy średniej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
4. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
5. Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
6. Zamówienia publiczne a płynność finansowa i rentowność przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
7. Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
8. Integracja walutowa jako determinanta synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
9. SPRAWOZDANIE Z VI MIĘDZYUCZELNIANEJ KONFERENCJI DOKTORANTÓW PEDAGODZY I PSYCHOLODZY WOBEC WYZWAŃ EDUKACYJNYCH – WARSZTAT MŁODEGO BADACZA Warszawa, 16-17 marca 2017 roku
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Go to
10. Efekty strategii rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
11. Innowacje otwarte w MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
12. Problemy ochrony przyrody i naturalnego środowiska w woj. szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Go to
Page