Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-25
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2017
Zamówienia publiczne a płynność finansowa i rentowność przedsiębiorstw
(PUBLIC PROCUREMENT AND FINANCIAL LIQUIDITY AND PROFITABILITY OF ENTERPRISES)

Authors: Arkadiusz Borowiec
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Keywords: Public procurement; financial liquidity profitability
Data publikacji całości:2017
Page range:10 (313-322)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of this article is to examine the impact of participation of enterprises of different sizes and industries in tendering procedures on their liquidity and profitability. Design/methodology/approach – The article uses the questionnaire method and analysis of the financial data of enterprises taking part in public tenders. 236 companies participated in the study. The chi-squared independence test was used to verify the test results and to determine dependence. Findings – The studies conducted have shown the impact of participation of public companies on their liquidity and profitability. Originality/value – The study attempts to fill a research gap on the impact of business participation on the public procurement market on their liquidity and profitability.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarski, L. (1994). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE
2.Davis, D. (1993). Sztuka zarządzania finansami. Warszawa–Londyn: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Hamrol, M. (2005). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
4.Gabrusewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
5.Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M., Znaniecka, K. (2008). Finanse przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
6.Jerzemowska, M. (2006). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
7.Olszewski, D. (1992). Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Olympus.
8.PARP (2013). Nowe podejście do zamówień publicznych. Warszawa.
9.Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
10.Wypych, M. (2000). Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Łódź: Wydawnictwo Absolwent.