Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Employer branding a CSR – bank jako pracodawca społecznie odpowiedzialny
(Employer Branding vs. CSR – Bank as Social Responsible Employer)

Authors: Dorota Bednarska-Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: employer social responsibility web sites banks CSR employer branding
Year of publication:2015
Page range:14 (237-250)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the paper is to determine what kind of CSR activities addressed to bank employees are undertaken by the largest banks in Poland,  which of the areas indicated in the PN ISO 26000 and to what extent are actively pursued by banks, and to what degree these activities correspond to activities constituting the scope of the employer branding. For the purpose of this paper firstly a systematic literature review of studies on CSR was conducted, secondly an analysis of data from CSR reports of biggest banks of Poland was performed, and thirdly internet web sites of three biggest banks in Poland were analyzed. The research indicates that banks are undertaking most of ISO 26000 activities. There are also activities not mentioned in ISO 26000 like: outplacement, gender policy, motivating systems, and strengthening employees' involvement. The research results indicate that described CSR activities of Polish banks intended for employees coincide with actions of internal employer branding.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ararat M., Corporate social responsibility across Middle East and North Africa, „Working Paper Series”, Sabanci University, School of Management, Corporate Governance Forum, 2007, www.ecrc.org.eg/Uploads/documents/Articles _CSR%20 across%20MENA%20%281-4%29.pdf.
2.Azim M.T., Diyab A.A., Al-Sabaan S.A., CSR, employee job attitude and behavior: Saudi Bank Experince, „Transylvanian Review of Administrative Sciences” 2014, No. 43 E.
3.Bank Pekao SA Raport roczny 2014, www.pekao.com.pl/binsource/f/50/96/0/ bin_P1K0a578b0fa2880364850960,ATTACHMENT,PL,1,0,0/RAPORT_ROCZNY_2014.pdf.
4.Bank PKO BP, Odpowiedzialność społeczna, www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/odpowiedzialnosc-spoleczna.
5.Bank Zachodni WBK, Raport CSR 2013, http://static3.bzwbk.pl/asset/r/a/p/raport-csr-2013_bz-wbk_43479.pdf.
6.Barrow S., Mosley R., The employer brand, bringing the best of brand management to people at work, Wiley, Chichester 2005.
7.Bednarska-Olejniczak D., Wybrane problemy kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy, w: Ekonomiczno-zarządcze problemy w gospodarce, t. 3, red. A. Nedyalkova, A. Kaczmarek, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 3, Wyd. Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013.
8.Brown T.J., Dacin P.A., The company and the product: Corporate associations and consumer product responses, „Journal of Marketing” 1997, Vol. 61, No. 1.
9.Harasim J. Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
10.Islam Z.M., Ahmed S.U., Hasan I., Corporate social responsibility and financial performance linkage: evidence from the banking sector of Bangladesh, „Journal of Organizational Management” 2012, Vol. 1, No. 1.
11.Kacprzak J., Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR), www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/ Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR.
12.Komisja Europejska Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) z 25.10.2011 r., KOM (2011) 681, Bruksela 2011.
13.Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
14.Kozłowski M., Employer branding, budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
15.Polski Komitet Normalizacyjny Norma PN-ISO 26000, www.pkn.pl/iso-26000.
16.Sen S., Bhattacharya C. B., Does doing good always lead to doing better? Consumer’s Reactions to corporate social responsibility, „Journal of Marketing Research” 2001, Vol. 38, No. 2.
17.Top Employers Institute, www.top-employers.com/companyprofiles/PL/bank-pekao-sa/?languageCode=pl.
18.Turban D.B., Greeening D.W., Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees, „Academy of Management Journal” 1997, Vol. 40, No. 3.
19.Waddock S.A., Graves S.B., The corporate social performance-financial performance link, „Strategic Management Journal” 1997, Vol. 18, No. 4.
20.Wierciński S., CSR jako przedsięwzięcie biznesowe, „Master of Business Administration” 2011, nr 2 (112), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2011.
21.Yiannaki S. M., CSR’s Role within banking in post financial crisis, „Adaptive Options: A Global Network of Change and Development Professionals and Practitioners” 2010, Vol. 4, No. 2.