Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 850 PZFiM nr 37
Ewolucja łańcucha wartości narodowych operatorów pocztowych w Unii Europejskiej
(Evolution of the Value Chain of the National Postal Operators in the European Union)

Authors: Tomasz Sondej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Keywords: value chain postal services postal operator
Year of publication:2015
Page range:10 (55-64)

Abstract

The paper presents the problem of the value chain expansion of national postal operators. It has been stated that it should lead to the development of simple postal services into the value-added services. This is necessary due to increased competition and the existence of many imitators of traditional postal services (letter or parcel). The national postal operators had to undergo many organizational changes to meet the new operating conditions. The value chain of national postal operators has been analyzed. On this basis a model of the value chain expansion of national postal operators has been created.
Download file

Article file

Bibliography

1.ITA Consulting & WIK-Consult, The Evolution of the European Postal Market since 1997, study for the European Commission, August 2009.
2.Krawiec F., Marketing w firmie przyszłości, Difin, Warszawa 2005.
3.Materiały Zarządu Spółki Poczta Polska SA.
4.Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
5.Rayport J.F., Sviokla J.J., Exploiting the Virtual Value Chain, „Harvard Business Review” 1994, November–December.
6.Sadowski Z., Eseje o gospodarce, PTE – Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
7.Strategia Poczty Polskiej na lata 2009–2015. Finalne wyniki fazy analiz, Poczta Polska, Warszawa 2009.