Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Budowanie relacji miasta ze studentami na przykładzie Szczecina

Autorzy: Urszula Chrąchol-Barczyk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: budowanie relacji marketing miast absolwenci
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (39-47)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka artykułu oscyluje wokół  zagadnienia budowania relacji między uczelniami a studentami oraz miastem a studentami i absolwentami. Miasta, w których funkcjonują uczelnie wyższe mają swoje indywidulane walory, dlatego też konkurowanie między nimi o studentów czy absolwentów nie jest łatwe. Dla lepszego poznania tematu wykorzystano case study z wybranych polskich miast oraz badania wykonane dla Urzędu Miasta Szczecin, w których pytano studentów m.in. o zagadnienia budowania z nimi relacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bilans kompetencji (1.05.2016). Pobrano z: www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html.
2.Magiczny Kraków. Cel inicjatywy (1.05.2016). Pobrano z: www.krakow.pl/inkrk/56841,artykul,cel.html.
3.Niedzielski, P. Peszko, K. (2016). Środowisko akademickie jako interesariusz i partner promocji miasta. Przykłady działań z Poznania, Łodzi, Krakowa i Szczecina. W: K. Kuć-Czakowska, K. Muszyńska (red.), Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
4.Peszko, K., Chrąchol-Barczyk, U. (2016). Diagnoza kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa. Urząd Miasta Szczecin. Praca niepublikowana.
5.Pogorzelski, J. (2012). Praktyczny marketing miast i regionów. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussines.
6.Smalec, A. (2014). Rola komunikacji w zarządzaniu satysfakcją klienta-obywatela. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 355, 119‒128.
7.Stępowski, R. (2014). Wszystko co chciałbyś wiedzieć o marketingu terytorialnym z praktyki polskich samorządów. Rawa Mazowiecka: Wydawnictwo Roster Group.
8.Study In Krakow (1.05.2016). Pobrano z: www.krakow.pl/otwarty_na_swiat/70303,artykul,study_in_krakow.html.
9.Szromnik, A. (2008). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussines
10.Wyróżnienie: Lublin, Program „Study in Lublin” (1.05.2016). Pobrano z: www.wlaczsiewpolske.pl/lista-praktyk/33-promocja-polskich-uczelni-wsrod-cudzoziemcow-dzialania-na-rzecz-integracji-studentow-zagranicznych/63-wyroznienie-lublin-program-study-in-lublin.