Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Wyzwania marketingu i zarządzanie instytucjami publicznymi w perspektywie strategicznej organizacji

Autorzy: Jacek Dziwulski
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: marketing instytucje publiczne zarządzanie instytucjami publicznymi
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (49-58)
Klasyfikacja JEL: M00
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono specyfikę zarządzania organizacjami publicznymi. Wskazano różnice między przedsiębiorstwami a organizacjami publicznymi, które nie są nastawione na generowanie zysku. Charakterystyczna natura organizacji w sektorze non profit wymusza w zarządzaniu marketingiem uwzględnienie dodatkowych czynników, które w artykule przybliżono. W organizacjach non profit występująca kompozycja marketingowa (tzw. marketing mix) ma inny wydźwięk niż w przedsiębiorstwach. Zwrócono także uwagę na bardzo ważną funkcję motywacji w organizacjach non profit, co ma szczególne znaczenie. Motywacja musi być budowana na wyjątkowo solidnych podstawach, gdyż jakość zasobów ludzkich odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu takiej działalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarczyk, M. (2001). Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Bielecki, K. (2006). Instrumenty marketingu. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
3.Drucker, P.F. (1995). Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka. Warszawa: Fundusz Współpracy Program Phare Dialog Społeczny ‒ NGOs.
4.Gilmore, A. (2006). Usługi. Marketing i zarządzanie. Warszawa: PWE,.
5.Harasim, W., Dziwulski, J. (2015). Zarządzanie twórcze. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu.
6.Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska.
7.Kożuch, B., Markowski, T. (2005). Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie.
8.Krzyżanowska, M. (2000). Marketing usług organizacji niekomercyjnych. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ.
9.Limański, A.(2007). Marketing w organizacjach non-profit. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
10.Opolski, K., Modzelewski, P. (2004). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl.
11.Owsiak, S.(1997). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
12.Pierścionek, Z. (1996). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
13.Przybyłowski, K., Hartley, S., Kerin, R., Rudelius, W. (1998). Marketing. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
14.Sargean, A. (2004). Marketing w organizacjach non-profit. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
15.Szeremet, P. (2012). Zastosowanie marketingu społecznego w realizacji zadań własnych administracji samorządu gminnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 735, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 27, 345‒353.