Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Komunikacja marketingowa uczelni jako szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej

Autorzy: Angelika Pabian
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Nauk Stosowanych
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa konkurencja przewaga konkurencyjna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (193-201)
Klasyfikacja JEL: I23 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie środków i narzędzi komunikacji marketingowych uczelni, które wpływają na zdobycie przewagi konkurencyjnej w sektorze. W artykule omówiono nowoczesne technologie jako narzędzia komunikacyjne oraz promocyjne, wśród których można wymienić: witryny uczelniane, fanpage na profilach społecznościowych czy pocztę elektroniczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bengtsson, M., Kock, S. (2000). Coopetition in business networks ‒ to cooperate and compete simultaneously. Industrial Marketing Management, 29 (5), 411–426.
2.Brzoskowski, M. (2010). Narzędzia: Uniwersytety na social media, Marketing w Praktyce, 3.
3.Buchnowska, D. (2013). Wykorzystanie mediów społecznościowych przez uczelnie wyższe i studentów w świetle badań własnych. Nauki o Zarządzaniu, 2 (15), 36–50.
4.Bulska, D. (2015). Facebook w rozmowie z przedsiębiorcami. Brief, 11–12.
5.Hayes, T. (2011). Przyszłość marketingu w szkołach wyższych. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej (s. 125–134). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
6.Koszembar-Wiklik, M. (2015), Media społecznościowe w zarządzaniu komunikacją uczelni ze studentami. Kultura – Media – Teologia, 2 (21), 9–22.
7.Krzyżanowska, M. (2004). Perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w polskich szkołach wyższych. Marketing i Rynek, 9, 15–22.
8.Kulczycki, E. (2012). Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika. W: E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji (s. 99–109). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
9.Markowski, T. (2001). Konkurencyjność regionów. W: T. Markowski, D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania, rozwojem miast i regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
10.Rogozińska-Mitrut, J. (2010). Znaczenie przewagi konkurencyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem globalnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 636, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 36, 351–364.
11.Szapiro, T. (2006). Ryzyko i szansa konkurencji edukacyjnej. W: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej: materiały konferencyjne. Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
12.Siemieniecki, B. (2015). Uniwersytet w świecie mediów i technologii informacyjnej. W: P. Sztompka, K. Matuszek (red.), Idea uniwersytetu (s. 319–330). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
13.Sznajder, A. (2000). Marketing wirtualny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
14.Walencik-Sean, R. (2016). Fejs w stronę biznesu. Marketing w Praktyce, 2.
15.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Wojciechowski, T. (2006). Zmiany w oddziaływaniu czynników i możliwości osłabiania wpływu konkurencji na rynku edukacji wyższej. W: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej: materiały konferencyjne. Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.