Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Narzędzia marketingowe zagranicznych convention bureaus – studia przypadków

Autorzy: Beata Paliś
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: przemysł spotkań marketing terytorialny marketing przemysłu spotkań convention bureau
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (203-212)
Klasyfikacja JEL: M31 Z32 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu realizowania marketingu w obszarze przemysłu spotkań przez zagraniczne biura kongresów convention bureaus. W artykule omówiono przedmiotowe zagadnienie w ujęciu teoretycznym. Autorka na wybranych przykładach zagranicznych biur kongresów zaprezentowała stosowane narzędzia marketingu w tej dziedzinie turystyki. Właściwie podejmowane działania w obszarze marketingu przemysłu spotkań wpływają na liczbę spotkań biznesowych w mieście czy regionie. Mogą zatem przynieść wymierne efekty w postaci zwiększenia dochodów destynacji turystycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.About ICCA (26.05.2016). Pobrano z: www.iccaworld.com/abouticca.cfm.
2.Berbeka, J, Borodako, K., Niemczyk, A., Seweryn, R. (2013). Przemysł spotkań w Krakowie oraz Małopolsce w 2012 roku. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
3.Celuch, K. (2015). Międzynarodowy przemysł spotkań jako przykład działań na rzecz intensyfikacji wykorzystania przestrzeni turystycznej. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 40, 18‒28.
4.Crouch, G.I., Ritchie, J.R.B. (1999). Tourism, competitiveness, and societal prosperity. Journal of Business Research, 44 (1), 137‒152.
5.Davidson, R. (24.05.2016). Współczesne trendy w przemyśle spotkań. Pobrano z: www.eventmapa.pl/gosc/249/rob-davidson#.V9k-mK1Tb-F.
6.Davidson, R., Cope, B. (2003), Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
7.http://businesseventstokyo.org/ (26.05.2016).
8.http://meetings.seetorontonow.com/ (26.05.2016).
9.http://visitdetroit.com/ (26.05.2016).
10.Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & S-ka.
11.Medlik, S. (1995). Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Niezgoda, A. (2011). Możliwości wykorzystania marketingu miejsc na obszarze recepcji turystycznej – istota i problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Ekonomiczne Problemy Usług, 75, 393‒406.
13.Paliś, B. (2015). Przemysł spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 867, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 40, 55‒69.
14.Szromnik, A. (2007). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
15.Raftowicz-Filipkiewicz, M. (2013). Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej gmin Doliny Baryczy. Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences, 1 (14), 57‒68.
16.Wróblewski, S. (red.). (2014). Stowarzyszenia profesjonalne w tworzeniu przemysłu spotkań w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”.
17.www.choosechicago.com/meeting-professionals/ (26.05.2016).
18.www.newyorkmeetings.com/cvb/new-york-city/ (26.05.2016).
19.www.yoursingapore.com/mice/en/about-us/about-secb.html (26.05.2016).