Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Aktywność marki miasta w obszarze marketingu mobilnego

Autorzy: Joanna Wyrwisz
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: marketing mobilny marketing miast marka
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (245-254)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości zastosowania marketingu mobilnego na potrzeby komunikacji marketingowej miast, w szczególności w budowaniu i kształtowaniu wizerunku marek miast. Adresatami tych działań są szeroko rozumiani interesariusze, z których najważniejszą grupę stanowią turyści i mieszkańcy. W artykule przybliżono charakterystykę mobile marketingu w kontekście budowania wizerunku marki oraz zestaw instrumentów oddziaływania. Wskazano czynniki determinujące jego zastosowanie z uwzględnieniem specyfiki marketingu terytorialnego. Zasadniczy element stanowi case study z konkretnymi przykładami wykorzystania marketingu mobilnego do promocji marki miasta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baranowska-Skimina, A. (1.06.2016). Marketing mobilny w Polsce 2014. Pobrano z: www.egospodarka.pl/110959,Marketing-mobilny-w-Polsce-2014,1,39,1.html.
2.Bulska, D. (2016). Mobile is the king? Brief, 1 (195), 24‒26.
3.Durnakowska, E. (2016). Wrodzona na mobile. Marketing w Praktyce, 2 (216), 79.
4.Kaczorowski, K., Chmura, Ł., Żyndul, O. (2015). Jak zostać królem mobile’u. Marketing w Praktyce, 12 (214), 13.
5.Kall, J. (2015). Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
6.Kall, J. (2016). Planowanie komunikacji mobilnej marki. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1 (45), 274‒281.
7.Kilen, N. (2012). Mobilne namawiacze. Marketing w Praktyce, 12 (178), 57.
8.Konkol, S. (2010). Marketing mobilny. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
9.Łuczyn, L. (2013). Smartfon i tablet jako kompas. Marketing w Praktyce, 5 (183), 36.
10.Marka Lublin (1.06.2016). Pobrano z: www.lublin.eu/lublin/marketing-miasta/marka-lublin/.
11.Mobile Marketing Association (1.06.2016). Pobrano z: www.mmaglobal.com/about.
12.Nowy model reklamy na mobile (2014). Marketing w Praktyce, 5 (195), 86.
13.Pasqua, R., Elkin, N. (2013). Godzina dziennie z mobile marketingiem. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
14.Sadowska, E. (1.06.2016). Marketing mobilny a komunikacja marketingowa. Pobrano z: www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/8_E.Sadowska_Marketing_mobilny_a_komunikacja_marketingowa.pdf.
15.Sznajder, A. (2014). Technologie mobilne w marketingu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
16.Szromnik, A. (red.). (2015). Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Kraków: Wydawnictwo edu-Libri.
17.Walczak, W., Kaczmarek, R. (2015). Marka jaka jest, każdy widzi. Marketing w Praktyce, 10 (212), 40.
18.Wyrzykowska, W. (2015). Chcąc nie chcąc… mobile. Brief, 6 (188), 38.