Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Wybrane eventy Gdyni jako instrument marketingu terytorialnego w ocenie mieszkańców miasta

Autorzy: Romuald Zabrocki
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: marketing terytorialny event marketing miasto mieszkańcy
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (255-265)
Klasyfikacja JEL: M31 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Marketing miast jest istotnym elementem marketingu terytorialnego, znacząco wpływającym na budowanie ich wizerunku i promocję. Specyficzną formę pakietu narzędzi promocji miast, skierowaną zarówno do odbiorcy zewnętrznego, jak i do własnych mieszkańców, stanowi event marketing, rozwijany często na bazie masowych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych. W artykule zaprezentowano postawy mieszkańców Gdyni wobec wybranych eventów kulturalno-rozrywkowych miasta. Gdynianie uznali tego typu wydarzenia za ważną formę promocji miasta, wskazując na płynące z nich korzyści oraz zagrożenia. Określili wartości promowane przez poszczególne eventy oraz ocenili ich znaczenie w ogólnej strategii marketingowej miasta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamus, J., Paluch, M. (2012). Wydarzenia kulturalne w mieście poprzemysłowym. Przykład Łodzi. Turystyka Kulturowa, 9, 35–54. Pobrano z: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/303/289.
2.Bączek, J.B. (2011). Psychologia eventów. Warszawa: Wydawnictwo Stageman Polska.
3.Borzyszkowski, J. (2011). Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton. Turystyka Kulturowa, 6, 4–16. Pobrano z: www.turystykakulturowa.org/pdf/2011_06_01.pdf.
4.Cieślikowski, K., Kantyka, J. (2015). Wykorzystanie wielkich wydarzeń w promocji miasta – na przykładzie Katowic. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 40, 29–41.
5.Kamiński, J. (2011). Istota i etapy rozwoju marketingu terytorialnego. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 1 (4), 5–16.
6.Kizielewicz, J. (2013). Kształtowanie marki i wizerunku miasta Gdynia, jako morskiej destynacji turystycznej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 58 (9), 242‒254.
7.Kornak, A., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowościach i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
8.Marczak, M. (2015). Eventy – jako produkty turystyki kulturowej na przykładzie miasta Kołobrzeg. Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, 19, 103–120.
9.Piotrowski, P. (2012). Determinanty skuteczności wydarzeń marketingowych w tworzeniu turystycznego wizerunku miasta. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 119, 153–161.
10.Rumpel, P., Siwek, T. (2006). Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski. Przegląd Geograficzny, 78 (2), 191–205.
11.Sekuła, A. (2005). Marketing terytorialny. W: M. Daszkowska (red.), Marketing. Ujęcie systemowe (s. 218). Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
12.Smalec, A. (2012). Rola event marketingu w kształtowaniu marki regionu. W: M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura (red.), Marketing ‒ aktualne problemy i kierunki ewolucji (s. 247‒254). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
13.Szromnik, A. (2011). Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów. W: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast (s. 18–41). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.