Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Merchandising w handlu detalicznym

Autorzy: Włodzimierz Deluga
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: wizualizacja detalista klient towar promocja merchandising
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (287-299)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnich dwudziestu latach w Polsce intensywnie rozwijała się sieć sklepów dyskontowych i hipermarketów. Było to spowodowane większą wrażliwością klientów na ceny towarów. Coraz szersza skala działania sieci handlowych, wysokie obroty umożliwiały wynegocjowanie bardzo niskich cen u dostawców. Nasycenie sklepów wielkopowierzchniowych wymusiło na sieciach handlowych poszukiwanie różnych form i sposobów konkurowania. Merchandising stał się techniką istotny wpływającą na decyzje zakupowe podejmowane przez klientów na rynku handlu detalicznego. Merchandising stanowi pozacenową formę konkurowania. Dla zilustrowania rozważanego problemu posłużono się wynikami badań ankietowych na temat wpływu merchandisingu na decyzje zakupowe klientów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borusiak, B. (2006). Merchandising. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
2.Chwałek, J. (1992). Innowacje w handlu. Warszawa: PWE.
3.Chwałek, J. (1995). Nowoczesny sklep. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
4.Czubała, A. (red.). (2012). Podstawy marketingu. Warszawa: PWE.
5.Diamond, J., Diamond, E. (2007). Merchandising – magnetyzm przestrzeni handlowej. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
6.Fisiak, J. (2004). Słownik współczesny angielsko-polski, polsko-angielski. Warszawa: Wydawnictwo Longman.
7.Foxall, G.R., Goldsmith, R.E. (1998). Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Kopaliński, W. (1985). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
9.Marketbeat. Polish real estate market report (2015). Pobrano z: www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/research-and-insight/2015/marketbeat-spring-2015/ (6.05.2016).
10.Otto, P., Kwiatkowska, M. (10.03.2015). Hipermarkety już nie rosną w Polsce. Podgryzają je dyskonty. Pobrano z: http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/484912,hipermarkety-nie-rosna-w-polscepodgryzaja-je-dyskonty.html (6.05.2016).
11.Przyszłość handlu detalicznego w Polsce należy do średnich powierzchni (4.11.2013). Pobrano z: http://franczyzawpolsce.pl/trendy-franczyzy/4484-przyszlosc-handlu-detalicznego-wpolsce-nalezy-do-srednich-powierzchni (6.05.2016).
12.Sullivan, M., Adcock, D. (2003). Marketing w handlu detalicznym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
13.Sztucki, T. (1997). Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
14.Underhill, P. (2001). Dlaczego kupujemy. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.