Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-33
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Geolokalizacja jako współczesne narzędzie komunikacji z klientem i jej wykorzystanie w marketingu relacji

Autorzy: Anetta Pukas
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: marketing relacji komunikacja geolokalizacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (371-379)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Popularyzacja urządzeń mobilnych oraz rozwój internetu otwiera wiele nowych możliwości dla działań marketingowych współczesnych przedsiębiorstw. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości wykorzystania geolokalizacji w praktyce zarządzania relacjami z klientem, a także prezentacja możliwości i ograniczeń wykorzystania tego narzędzia w komunikacji marketingowej. Geolokalizacja jako działanie pozwalające na personalizację przekazu  komunikacyjnego i rozwój form kontaktu z klientem może być wykorzystywana do budowania relacji z klientami. Pojawiają się jednak pewne bariery i wątpliwości wynikające głównie z tego, że praktyka wyprzedza teorię oraz rozwiązania legislacyjne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajdak, A. (2003). Internet w marketingu. Warszawa: PWE.
2.Geomarketing w Polsce (2014). Pobrano z: http://spa-art.pl/geomarketing-w-polsce/.
3.Gieracz, M. (2015). Cechy szczególne konsumenta digitalnego. Pobrano z: http://nf.pl/manager/cechy-szczegolne-konsumenta-digitalnego,,48069,68.
4.Gordon, I.H. (2001). Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: PWE.
5.Location Intelligence (2015). Pobrano z: http://connectedlifemagazine.pl/location-intelligence-podczas-geomarketing-forum/.
6.Meyer, A. (2016). Mobile marketing and geolocation: up your effectiveness with location targeting. Pobrano z: www.marketergizmo.com/mobile-marketing-and-geolocation/.
7.Minkowska, M. (2015). Polska jest mobi 2015. Raport. Pobrano z: www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf.
8.Okurowski, T. (2015). Pierwszy na świecie supermarket z lokalizacją klientów. Pobrano z: http://connectedlifemagazine.pl/pierwszy-na-swiecie-supermarket-z-lokalizacja-klientow/.
9.Pobocha, B. (5.10.2015a). Geomarketing w biznesie to podstawa! Connected Business News, Pobrano z: http://clmag.pl/geomarketing-w-biznesie-to-podstawa/.
10.Pobocha, B. (22.06.2015b). Sizeer chce sprzedawać więcej dzięki beaconom. Pobrano z: http://clmag.pl/sizeer-chce-sprzedawac-wiecej-dzieki-beaconom/.
11.Trojanowski, M. (2010). Marketing bezpośredni. Koncepcja ‒ zarządzanie ‒ instrumenty. Warszawa: PWE.