Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-34
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek ‒ wybrane aspekty

Autorzy: Beata Tarczydło
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: marka komunikacja marketingowa trendy studia przypadków
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (381-392)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest podjęcie próby przybliżenia kierunków zmian we współczesnych działaniach komunikacji marketingowej na rzecz marek. Rozważania prowadzone będą wokół tezy – w drugiej dekadzie XXI wieku komunikacja marketingowa silnie zdeterminowana jest nadążaniem za uwarunkowaniami rynkowymi (w tym m.in. zmianami w zachowaniach i oczekiwaniach adresatów, postępem techniczno-technologicznym czy rozwojem funkcjonalności oferowanych w internecie). Wychodząc od przybliżenia komunikacji marketingowej na rzecz marek obiektów rynkowych, wskazano współczesne uwarunkowania jej podejmowania i wdrażania. Następnie zaprezentowano rezultaty studiów literaturowych oraz przegląd dostępnych raportów i stanowisk badawczych z analizowanego obszaru. Opisano także wyniki przeprowadzonych badań pierwotnych z wykorzystaniem metody studium przypadku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aaker, D.A. (2004). Brand portfolio strategy: creating relevance, differentiation, energy, leverage and clarity. New York: Free Press.
2.Above the Line (20.04.2016). Wikipedia. Pobrano z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Above_the_line.
3.Below the Line (20.04.2016). Wikipedia. Pobrano z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Below_the_line.
4.Bonek, T., Smaga, M. (2013). Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
5.Brogan, C., Smith, J. (2011). Zaufanie 2.0. Jak wywrzeć wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
6.Effie Awards Poland 2011 (2012). Warszawa: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.
7.Gorbaniuk, O. (2011). Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
8.Hackley, C. (2010). Advertising & promotion. An integrated marketing communications approach. London: Sage Publications Ltd.
9.Iwankiewicz-Rak, B. (2011). Marketing w organizacjach pozarządowych – obszary zastosowań. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
10.Janiszewska, K., Kall, J. (2012). Strategia reklamowa. Praktyczny poradnik dla menedżerów marki. Warszawa: PWE.
11.Kall, J. (2005). Tożsamość marek należących do sieci detalicznych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
12.Kasprzycki-Rosikoń, J., Piątkowski, J. (red.). (2013). Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
13.Keller, K.L. (2011). Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki – budowanie, mierzenie i zarządzanie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
14.Kotler, PH., Keller, K.L. (2013). Marketing. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
15.O’Guinn, T.C., Allen, C.T., Semenik, R.J. (2012). Advertising and brand promotion. Mason: South-Western Cengage Learning.
16.Pogorzelski, J. (2015). Marka na cztery sposoby. Branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
17.Staszyńska, K.M. (2013). Marka. Konsument. Badacz. Spotkania na rynku. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
18.Szufnarowski, J. (20.04.2016). 360 degree campaign. Pobrano z: http://szufnar.pl/360-degree-campaign/.
19.Taranko, T. (2015). Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
20.Tarczydło, B. (2011). Budowanie społeczności wokół marki: wybrane przykłady. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 656, Studia Informatica, 28, 89–100.
21.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.