Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Wykorzystanie zasobów niematerialnych w organizacjach usługowych opartych na wiedzy w erze cyfrowej na wybranym przykładzie

Autorzy: Jacek Dziwulski
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny organizacje oparte na wiedzy era cyfrowa
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (123-135)
Klasyfikacja JEL: M00
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie znaczenia i roli zasobów niematerialnych w procesie zarządzania usługami w erze cyfrowej. W nowej erze cyfrowej tradycyjnie rozumiane rynki oddają miejsca sieciom, zaś posiadanie zasobów jest zastępowane dostępem do nich. W nowym typie gospodarki łańcuch wartości przekształca się w sieć wartości, a wykorzystywana technologia pozwala wprowadzać innowacyjne rozwiązania strukturalne. W zarządzaniu organizacjami i w marketingu usług bardzo ważnym elementem staje się wykorzystanie w sposób optymalny zasobów niematerialnych dla uzyskania coraz lepszych wyników. Filarem gospodarek opartych na wiedzy są usługi, w sektorze tym może być zatrudnionych nawet 95% pracowników, zaś tylko 4% w produkcji, a 1% w rolnictwie. Zatem można by zadać pytanie: jak ważne są zasoby niematerialne w organizacjach usługowych opartych na wiedzy?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dzieńdziora, J., Smolarek, M. (2010). Kapitał ludzki w kreowaniu kapitału intelektualnego organizacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, 82–95.
2.Edvinsson, L., Malone, M.S. (2002). Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa, odnajdując jego ukryte korzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Gonciarski, W. (red.). (2010). Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
4.Harasim, W., Dziwulski, J. (2015). Zarządzanie twórcze. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu.
5.Hayes, T. (2010). Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
6.Pietrzak, I. (2017). Możliwości wykorzystania kapitału intelektualnego na przykładzie firmy Probit. Praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr inż. J. Dziwulskiego. Lublin: Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania.
7.Skrzypek, E., Grela, G. (2006). Gospodarka oparta na wiedzy szansą na sukces w doskonaleniu organizacji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 40, 259–273.
8.Urbanek, G. (2007). Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.