Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia

Autorzy: Wiesław Janik
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania

Artur Paździor
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: podmioty lecznicze zasada sprawiedliwości ubezpieczenia modele finansowania usługi zdrowotne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (137-147)
Klasyfikacja JEL: G32 I11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rosnący popyt na usługi w zakresie ochrony zdrowia i ciągły niedobór środków finansowych niezbędnych do ich sfinansowania motywują do rozważań związanych ze źródłami finansowania usług zdrowotnych. Usługi te mają szczególną pozycję w zbiorze dóbr i usług konsumowanych przez społeczeństwo i dotyczą najważniejszej potrzeby człowieka, jaką jest zachowanie dobrego zdrowia. Dostępność do nich nie może zatem zależeć tylko od dochodów osobistych, lecz musi być również zachowana zasada sprawiedliwości. Rozpatrując możliwe źródła finansowania świadczeń zdrowotnych, w artykule zwrócono uwagę na ich wpływ na efektywność wykorzystania potencjału usługowego podmiotów leczniczych, kreowanie popytu na usługi zdrowotne oraz ich tzw. wydajność finansową (możliwości wygenerowania określonych środków finansowych w ramach poszczególnych źródeł).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
2.Dobska, M., Rogoziński, K. (red.). (2008). Podstawy zarzadzania zakładem opieki zdrowotnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Fijor, J.M. (2008). Przedmowa. W: J.C. Goodman, G.L. Musgrawe, D.M. Herrick, Jak uzdrowić służbę zdrowia? Raport o światowych systemach opieki zdrowotnej. Chicago–Warszawa: Fijor Publishing.
4.Folland, S., Goodman, A.C., Stano, M. (2011). Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
5.Goodman, J.C., Musgrawe, G.L., Herrick, D.M. (2008). Jak uzdrowić służbę zdrowia? Raport o światowych systemach opieki zdrowotnej. Chicago–Warszawa: Fijor Publishing.
6.Markowska-Kabała, I. (2011). Zmiany w finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce – szanse i zagrożenia. W: R. Lewandowski, R. Walkowiak, Zarządzanie w ochronie zdrowia. Wybrane problemy. Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.
7.Morris, S., Devlin, N., Parkin, D. (2012). Ekonomia w ochronie zdrowia. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
8.Piechowiak, Ł. (2015). Ile wydajemy na ochronę zdrowia i czy to dużo? Bankier.pl. Pobrano z: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ile-wydajemy-na-ochrone-zdrowia-i-czy-toduzo-7230185.html (4.05.2017).
9.Sobczak, A. (2000). Mechanizmy finansowania usług zdrowotnych. Zdrowie Publiczne, 1, 36‒37.
10.Stieglitz, J.E. (2013). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Swayne, L.E., Duncan, W.J., Ginter, P.M. (2012). Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
12.Włodarczyk, W.C., Kowalska, I., Mokrzycka, A. (2012). Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.