Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Kierunki zmian w strukturze bałtyckiej floty promowej i ich wpływ na segment przewozów pasażerskich

Autorzy: Marta Mańkowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: żegluga promowa flota promów morskich Region Morza Bałtyckiego (RMB)
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (65-78)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przez dziesięciolecia żegluga promowa była podstawową gałęzią transportu, umożliwiającą przemieszczanie się pasażerów w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB), ulegając jednocześnie ciągłym przeobrażeniom w zakresie typów eksploatowanych promów, realizowanych funkcji oraz struktury obsługiwanego ruchu. Dostrzegany w ostatnich latach spadek wielkości pasażerskich przewozów promowych w RMB przy jednoczesnym wzroście przewozów jednostek ładunkowych przyczynił się do rekonstrukcji struktury floty eksploatowanych promów morskich, by zwiększyć pojemność przestrzeni ładunkowej kosztem ograniczania pojemności przestrzeni pasażerskiej. Celem artykułu jest identyfikacja oraz analiza zmian w strukturze floty promowej eksploatowanej w RMB oraz ocena ich wpływu na kierunki rozwoju segmentu przewozów pasażerskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bruce, P. (2009). Baltic Ferries. Ramsey: Ferry Publications.
2.Hader, A. (2008). Car ferry, cruise ferry and ropax – ferry design between typology and individualization. W: K.H. Breitzmann (red.), Cruise and ferry passenger shipping on the Baltic Sea. Growth potential, ports, regional marketing and economic effects in the Baltic Sea Region, H. 22. Rostock: Baltic Institute of Marketing, Transport and Tourism at the University of Rostock.
3.Kotowska, I. (2014). Żegluga morska bliskiego zasięgu w świetle idei zrównoważonego rozwoju transportu. Szczecin: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie.
4.Mańkowska, M. (2015). The concept of development of passenger ferry services in Baltic Sea Region in terms of the growing interbranch competition. Conference Proceedings: 17th International Conference on Transport Science. Slovenia: Maritime, Transport and Logistics Science.
5.Tallink & Baltic Sea market (April 2009). Pobrano z: www.tallink.com (7.10.2010).
6.Pałucha, K., Puchalski, J. Śliwiński, A. (1996). Statki poziomego ładowania. Gdynia: Wydawnictwo Trademar.
7.ShipPax (2006–2014). Statistical Yearbooks of ShipPax Information. Halmstad, Sweden: ShipPax Information.
8.Sjöström, P. (2007). The Color Magic: A cruise vessel on a ferry route. Scandinavian Shipping Gazette, October 26.
9.Sverre Wold-Hansen, P. (2010). Viking Line – cruise ferries from the centre of the Baltic Sea. Det Norske Veritas 1.
10.Takolander, K. (2009). The Ropax concept – a growing concept in the Baltic. W: K.H. Breitzmann (red.), Cruise and ferry passenger shipping on the Baltic Sea. Growth potential, ports, regional marketing and economic effects in the Baltic Sea Region, H. 27.
11.www.cruiselinefans.com (15.05.2015).
12.www.directferries.pl (15.05.2015).
13.www.marinesoftware.co.uk (15.05.2015).
14.www.shipspotting.com (10.05.2015).
15.www.stenaline.com (10.05.2015).
16.www.tallink.com (15.05.2015).