Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Rozwój transportu lotniczego we wschodnich prowincjach Niemiec w latach 1919–1939

Autorzy: Andrzej Mielcarek
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: transport lotniczy historia Niemcy
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (89-100)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pierwszej fazie rozwoju lotnictwa w Niemczech działało wiele przedsiębiorstw lotniczych przewożących pocztę, pasażerów i ładunki. Od 1926 roku dominował „narodowy przewoźnik” – Lufthansa. W całym omawianym okresie przewozy lotnicze były dotowane przez państwo i władze samorządowe. Po 1933 roku silnym bodźcem rozwoju lotnictwa były zbrojenia. Centrum ruchu lotniczego był Berlin. W latach dwudziestych istniało także wiele linii obsługujących krótkie trasy o znaczeniu lokalnym, w tym także do miejscowości wypoczynkowych na wybrzeżu Bałtyku i w Sudetach. W latach trzydziestych nastąpiło ograniczenie liczby obsługiwanych lotnisk. Do ważniejszych, we wschodnich prowincjach, zaliczał się Królewiec, przez który przebiegała linia do Moskwy. Poza tym większe znaczenie miały Wrocław i Gliwice. Na znaczeniu straciły w latach trzydziestych Szczecin i Świnoujście.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bericht über die Lage von Handel, Industrie und Schifffahrt im Jahre 1927. (1927). Erstattet von der Handelskammer zu Danzig. Danzig.
2.Bertram, O. (1931). Seeflughäfen. W: M. von Beyer-Desimon (red.), Flughafenanlagen. Berlin.
3.Bissaga, T. (1938). Geografia kolejowa Polski. Warszawa: Wydawnictwa Techniczne Ministerstwa Komunikacji 9.
4.Dienel, L., Schiefelbusch, M. (2000). German Commercial Air Transport until 1945. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 78 (3). Pobrano z: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/ rbph_0035-0818_2000_num_78_3_4472.
5.Fabricius, G. (b.d.). Luftverkehr in Pommern. Pommern Jahrbuch 1925–1926. Stettin.
6.Fischer, G. (1930). Der Luftverkehr. W: G. Fischer, O. Reuther, L. Mayer, Der Güter- und Personenverkehr. Leipzig.
7.Geschichte des Verkehrswesens. 7 Lehrbrief, II Ausgabe, Nachdruck 1961. Elfride Rehbein. Bearb. E. Rehbein, R. Keil, H. Wehner. Transpress VEB Verlag für Verkehrswesen.
8.Geschichte des Verkehrswesens. 8 Lehrbrief, II Ausgabe, Nachdruck 1961. Elfride Rehbein. Bearb. E. Rehbein, R. Keil, H. Wehner. Transpress VEB Verlag für Verkehrswesen.
9.Grosser Luftverkehrs – Atlas von Europa. (1927). Berlin–Leipzig.
10.Junkers – Luftverkehr Nachrichtenblatt. (1923). Sammelausgabe.
11.Klepsch, H. (1931). Die organisation des Flughafenbetriebs. Verkehrs Aufsicht und Verkehrsregelung im Luftverkehr. W: M. von Beyer-Desimon (red.), Flughafenanlagen. Berlin.
12.Kluz, T. (1937). Komunikacja lotnicza. Warszawa: Wydawnictwa Techniczne Ministerstwa Komunikacji 8.
13.Leijonhufvud, S. (1931). Technische Einrichtungen von Flugplatzanlagen. W: M. von BeyerDesimon (red.), Flughafenanlagen. Berlin.
14.Pirath, C. (1935). Die allgemeinen Grundlagen des Schnellverkehrs in der Luft. W: Der Schnellverkehr in der Luft und seine Stellung im neuzeitlichen Verkehrswesen. Berlin. Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft m.b.H, bei der Deutschen Reichsbahn.
15.Pirath, C. (1949). Die Grundlagen der Verkehrswirtschft. Berlin–Göttingen–Heidelberg.
16.Raetz, A. (1936). Die Insel Rügen, wirtschftsgeographisch betrachtet. Bergen (Rügen).
17.Rehbein, E. (red.) (1974). Einbaum – Dampflok – Düsenklipper. Leipzig–Jena–Berlin.
18.Sautter, K. (1951). Geschichte der Deutschen Reichspost (1871 bis 1945). Geschichte der Deutschen Post, Tl. 3. Frankfurt am Main.
19.Schwarz, J. (1931). Anlage, Pflege und Nutzungs des Rollfeldrasens. W: M. von Beyer-Desimon (red.), Flughafenanlagen. Berlin.
20.Securius, Th., Böning, H. (1943). Güterverkehr und Spedition im Grossdeutschen Reich. I Teil Die Verkehrsmittel zu Lande und in der Luft. Berlin.
21.Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1923. (1923). 42 Jhg, Berlin.
22.Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1927. (1927). 46 Jhg, Berlin.
23.Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1928. (1928). 47 Jhg, Berlin.
24.Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1929. (1929). 48 Jhg, Berlin.
25.Wagner Edler von Florheim, N. (1931). Die Technische Entwicklung der Flughafenanlagen. W: M. von Beyer-Desimon (red.), Flughafenanlagen. Berlin.
26.Woroniecki, J. (1990). Obcy kapitał w gospodarce radzieckiej. Doświadczenia a współczesność. Warszawa: PWN.