Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Marka w usługach rekreacyjnych – znaczenie i kształtowanie

Autorzy: Barbara Iwankiewicz-Rak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Agnieszka Rak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: marka usługi rekreacyjne usługi sportowe wizerunek i kapitał marki
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (231-241)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano najważniejsze cechy marki w usługach rekreacyjnych oraz koncepcji kształtowania jej wizerunku i tożsamości. Przedstawiono argumenty przemawiające za dostosowaniem cech marki do potrzeb i oczekiwań współczesnych konsumentów korzystających z usług rekreacyjnych. Scharakteryzowano wybrane marki fitness wraz z cechami tożsamości marki klubu fitness wpływającymi na ich wizerunek. W ten sposób zaprezentowano, jakie cechy i wartości wykorzystywane są do kształtowania marek na polskim rynku usług fitness.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamus-Matuszyńska, A. (2010). Personal PR, czyli kreowanie wizerunku sportowca. W: P. Godlewski, W. Rydzak, J. Trębicki (red.), Public Relations w sporcie. Poznań: Sportwin.
2.Altkorn, J. (1999). Strategia marki. Warszawa: PWE.
3.Avery, J. (2012). The relational roles of brands. W: L. Peñaloza, N. Toulouse, L.M. Visconti (red.), Marketing management: A cultural perspective. Routledge.
4.Badowski, K., Posdorf, D., Wiewiórkowski, Ł. (2009). Wartości: klucz do silnych marek na rynkach rozwiniętych. Harvard Business Review Polska, 71, 64–76.
5.Berry, L.D. (2000). Cultivating Service Brand Equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (1).
6.Daszkiewicz, M. Wrona, S. (2014). Kreowanie marki korporacyjnej. Warszawa: Difin.
7.Dictionary of Marketing Terms. (1995). Chicago: AMA.
8.Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Felberg SJA.
9.Gulati, R. (2008). Burzenie silosów, czyli jak wywiązać się z przyrzeczenia „nasz klient nasz pan”. Harvard Business Review Polska, 61, 85–96.
10.Gwinner, K., Bennett, G. (2008). The Impact of Brand Cohesiveness and Sport Identification on Brand Fit in a Sponsorship Context. Journal of Sport Management, 22.
11.Joachimsthaler, E., Aaker, D.A. (2006). Jak stworzyć markę bez wykorzystania środków masowego przekazu? W: Zarządzanie marką. Gliwice: Helion.
12.Kall, J. (2001). Silna marka, istota i kreowanie. Warszawa: PWE.
13.Keller, K.L. (2001). Builnding consumer_based Brand Equity: A blueprint for creating strong brands. MSI Report No. 01-107. Boston: Marketing Science Institute.
14.Kennedy, S.H. (1977). Nuturing Corporate Image. European Journal of Marketing, 11 (3), 120–164.
15.Kim, H.S. (2005). Consumer profiles of apparel product involvement and values. Journal of Fashion Marketing and Management, 9 (2), 207–220.
16.Kropielnicki, K. (2008). Rynek sportowy a marka. W: H. Mruk, M. Chłodnicki(red.), Kreowanie marki w sporcie. Poznań: Sport & Business Foundation.
17.McKean, J. (2002). Customers are people. The human touch. John Wiley & Sons.
18.Ogilvy, D. (1985). Ogilvy on advertising. New York: Vintage Book.
19.Patkowski, P. (2010). Potencjał konkurencyjny marki. Jak zdobyć przewagę na rynku. Warszawa: Poltext.
20.Polański, P. (2010). Marka jako źródło wartości dla klienta. W: B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
21.Pons, F., Laroche, M., Nyeck, S., Perreault, S. (2001). Role of sporting events as ethnoculture’s emblems: impact of acculturation and ethnic identity on consumers orientation toward sporting events. Sports Marketing Quarterly, 10 (4), 132–146.
22.Schmitt, B.H. (1999). Experimental marketing. How to Get Custmers to Sense, Feel, Think, Act, and Relate to Your Company amnd Brands. New York: The Free Press.
23.Skowronek, I. (2012). Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy. Warszawa: Poltext.
24.Smirnov, S.I. (2011). Developing a model of quality sports services. Proceedings of University of PF Lesgafta, 9 (79), 130–134.
25.Stepanova, O.N. (2010). Marketing in the sphere of physical culture and sports. Soviet Sport.
26.Szczepańska-Góra, A. (2011). Długoterminowe wyzwania wynikające z nowych form rekreacji wymuszających nowe formy użytkowania terenu. Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050. Katowice. Pobrano z: http:// www.scenariuszeslask2050.pl/uploads/kropr/Scenariusze_2050_opracowanie_Agnieszka_ SZCZEPA_SKA_G_RA_web.pdf (12.01.2016).
27.Toczek-Werner, S. (2005). Podstawy rekreacji i turystyki. Wrocław: Wydawnictwo AWF we Wrocławiu.
28.Tribou, G. (2011). Sponsorship: associating image attributes with specific sports and particular teams. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, January.
29.Underwood, R., Bond, E., Baer, R. (2001). Building service brands via social identity: Lessons from the sports marketplace. Journal of Marketing Theory and Practice, 9 (1).
30.Witek-Hajduk,M.K. (red.) (2011). Zarządzanie silną marką. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
31.Żmudziński, A. (2008). Kreowanie marki od A do Z. Jak przyciągnąć kibiców i sponsorów? W: H. Mruk, M. Chłodnicki (red.), Kreowanie marki w sporcie. Poznań: Sport & Business Foundation.
32.http://www.bodyfit.pl (15.02.2015).
33.http://www.everybody.pl (15.02.2015).
34.http://www.totalfitness.com.pl (15.02.2015).
35.http://www.centrum-fitness.pl (15.02.2015).
36.http://perfektfit.pl (15.02.2015).
37.http://www.rytm.pl (15.02.2015).