Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 39.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Effects of Yellow-Tinted Lenses on Visual Attributes Related to Sports Activities and Daily Life in Late Middle-aged Adults
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
2. The relationship of Breaststroke Training on Knee Pain and Q Angle of Breaststroke and Crawl Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
3. Exercise Induced Muscle Damage May Be Improved by a Single Dose of Intra-Muscular Platlet Rich Plasma- A Pilot Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
4. Performance analysis of an inbound call center with time varying arrivals
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
5. The Collection of Betterment Levies in Relation to the Division of Real Estate in the Rural Commune of Zielona Góra
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
6. Ocena strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii jako narzędzia komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
7. Marka w usługach rekreacyjnych – znaczenie i kształtowanie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
8. POMIAR EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE PROBLEMY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
9. Symulacja interaktywna we wspomaganiu rozwoju organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
10. MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANIA KONSUMENTÓW WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ HUMORU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
11. Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
12. Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
13. Investment activity of local government units in the context of finance management
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
14. Shadow brands – exploring phenomenon of meaningless brands
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
15. Analiza wektorowa przedsiębiorstwa
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
16. Definition of Learning Outcomes by University Teachers in the Context of the National Qualifications Framework of the Slovak Republic
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
17. Usługi turystyczne po utworzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
18. Wieź fizyczna między małżonkami w prawie kanonicznym i polskim
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
19. Przegląd typów relacji marketingowych w kontekście generowania zjawisk emergentnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
20. The Effect of Acute Creatine Supplementation on Fatigue and Anaerobic Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
21. Dualizm sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
22. Usługi rekreacyjne fitness – cechy usług jako wartości dla klienta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
23. Instytucje publiczne a obowiązek audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
24. The scope of the use of a shared services centre in Polish communes
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
25. Conditions of Operations of Local Government Units in Unstable Economic Environments
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
26. Lifestyle versus a Person’s Life Span
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
27. Wartość i jakość w usługach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
28. Conditions of Economic Efficiency in Industrial Enterprises in the Opinion of Managers
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
29. Przesilenie grudniowe
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
30. Działalność Studium Prawno-Ekonomicznego w Szczecinie w latach 1953-1958
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1958 1958 Przejdź
31. Procesy urbanizacji wsi na przykładzie województwa warszawskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1976 1976 Przejdź
32. Major transformations of the 21st century logistics and their implications to the logistics mahagement
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
33. A summary of the use of maize in nutritional products for sportsmen
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
34. Richness and diversity of odonates of the agricultural college and research institute, Vazhavachanur, Tamilnadu, India
(Acta Biologica)
No. 27 2020 Przejdź
35. Plants, Algae, Cyanobacteria and Fungi in Diet of Vegan and Vegetarian Sportsmen-a Systematic Review
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Przejdź
36. Znaczenie przyrostu naturalnego i salda migracji w rozwoju ludności Szczecina w latach 1946-2019
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
37. The Effect of Exercise Dependence and Narcissism Components on Eating Disorders in Men Bodybuilders
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 39, No. 3/2022 2022 Przejdź
38. Energy Drink Consumption among Physically Active Persons in Lebanon: A Multicenter Cross-Sectional Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 42, No. 2/2023 2023 Przejdź
39. „Powiem głośno: oto co czyniłem, co myślałem, czym byłem”. Głos, pismo, audiobiografie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Przejdź
Strona