Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2014.34-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 34 rok 2015
Róża Luksemburg i bunt mas

Autorzy: Ewa Kochan
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ideologia spontaniczność ruchy masowe masy Róża Luksemburg
Rok wydania:2014
Liczba stron:15 (67-81)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The subject of this article is the concept of the masses in the social theory of Rosa Luxemburg. In this approach the masses are a big collective and a subject of social transformation, and the revolution. These masses also possess a specific wisdom (social and political instinct) and they act spontaneously. In this article I also present the positions of Luxemburg’s critics and my own opinion about the meaning of her theory. It is my opinion that Rosa Luxemburg’s concept should be viewed as a „transistional moment”, and as a necessary requirement for a marxist theory of ideology and social consciousness.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziamski S. 1973. Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1878–1939, Warszawa: PWN,
2.Kotlarski G. 1987. Myśl społeczna Róży Luksemburg. Próba rekonstrukcji historiozofii, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
3.Kowalik 2012. Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu, wyd. II poszerzone, Warszawa: Książka i Prasa,
4.Kuderowicz Z. 1973. Filozofia dziejów : rozwój problemów i stanowisk, Warszawa: Wiedza Powszechna,
5.Le Bon G. 1994. Psychologia tłumu, tłum. B. Kaprocki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
6.Luksemburg R. 1905. Kwestia polska a ruch socjalistyczny, Kraków,
7.Luksemburg R. 1957. Sprawa robotnicza, w: SDKPiL. Materiały i dokumenty, t. I, cz. 1, Warszawa,
8.Luksemburg R. 1959. Socjaldemokracja i parlamentaryzm, w: Wybór pism, t. I, Warszawa: Książka i wiedza,
9.Luksemburg R. 2005. Kryzys socjaldemokracji, wybór i wstęp Przemysław Wielgosz, Warszawa: Książka i Prasa,
10.Luksemburg R. 2008. Co dalej?, w: O Rewolucji. Rosja 1905, 1917, Warszawa: Książka i Prasa,
11.Luksemburg R. 2008. Przykład do teorii strajku powszechnego, w: O Rewolucji. Rosja 1905, 1917, Warszawa: Książka i Prasa,
12.Luksemburg R. 2008. Rewolucja rosyjska, w: O Rewolucji. Rosja 1905, 1917, Warszawa: Książka i Prasa,
13.Luksemburg R. 2008. Rewolucja w Rosji, w: O Rewolucji. Rosja 1905, 1917, Warszawa: Książka i Prasa,
14.Luksemburg R. 2008. Strajk masowy, partia, związki zawodowe, w: O Rewolucji. Rosja 1905, 1917, Warszawa: Książka i Prasa,
15.Szlezinger M. 1959. Spontaniczność procesu rewolucyjnego w doktrynie Róży Luksemburg, „Studia Socjologiczno-Polityczne”, nr 3,
16.Szlezinger M. 1963. Podstawy filozoficzne doktryny społecznej Róży Luksemburg, „Studia Socjologiczno-Polityczne”, nr 15,
17.Walicki A. 1977. Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Warszawa: PWN.