Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2014.34-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 34 rok 2015
Lewą naprzód. Ideologia i walka klas u młodego Zygmunta Baumana

Autorzy: Sławomir Czapnik
Uniwersytet Opolski

Katarzyna Duda
Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: ideologia klasa marksizm Zygmunt Bauman
Rok wydania:2014
Liczba stron:40 (103-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

This paper shows the analysis of the Zygmunt Bauman’s thought in his marxist period (1960s). Article starts with Bauman’s statement on importance of social sciences and humanities in the building of socialist Poland’s Peoples Republic. Then author analyzes category of „ideology”, a four main modern ideologies: conservative, liberal, ideology of christianity and communist. Next chapter is focused on the issue of class warfare. This paper contains also general characteristics of terms „alienation” and „commodity fetishism” in Marxian thought. Young Bauman was communist and radical follower of the marxism. In conclusion, author in short underlines, that ideology could be helpful in scientific enterprise, but only, if thinker is consciously choosing ideology and knows its strong and weak sides.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balibar É. 2007. Filozofia Marksa, tłum. A. Staroń, A. Ostolski, Z. M. Kowalewski, Warszawa: Książka i Prasa,
2.Bauman Z. 1962. Socjologia na co dzień, Warszawa: Iskry,
3.Bauman Z. 1962. Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia, Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe,
4.Bauman Z. 1963. Idee, ideały, ideologie, Warszawa: Iskry,
5.Bauman Z. 1964a. Wizje ludzkiego świata. Studia nad genezą i funkcją socjologii, Warszawa: Książka i Wiedza,
6.Bauman Z. 1964b. Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
7.Berlin I. 1999. Karol Marks. Jego życie i środowisko, tłum. W. Orliński, Warszawa: Książka i Wiedza,
8.Carver T. 2008. Marx’s Conception of Alienation in the Grundrisse, w: Karl Marx’s Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later, red. M. Musto, Abingdon: Routledge,
9.Engels F. 1949. Engels do Franciszka Mehringa, Londyn, 14 lipca 1893 r., w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. II, Warszawa: Książka i Wiedza,
10.Fine B., Saad-Filho A. 2004. Marx’s Capital, London: Pluto Press,
11.Foster J.B. 2008. Marx’s Grundrisse and the ecological contradictions of capitalism, w: Karl Marx’s Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later, red. M. Musto, Abingdon: Routledge,
12.Galbraith J.K. 2005. Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, tłum. G. Łuczkiewicz, Warszawa: MT Biznes,
13.Geremek B., Piesowicz K. 1968. Ludzie, towary, pieniądze, Warszawa: Wiedza Powszechna,
14.Kudo H. 2006. Marx and the Environmental Problem, w: Marx for the 21st Century, red. H. Uchida, Abingdon: Routledge,
15.Lange O. 1975. Ekonomia polityczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
16.Marks K. 1949. Tezy o Feuerbachu, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. II, Warszawa: Książka i Wiedza,
17.Marks K. 1960. Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., tłum. K. Jażdżewski, T. Zabłudowski, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła zebrane, t. I, Warszawa: Książka i Wiedza,
18.Marks K. 1962. Nędza filozofii. Odpowiedź na „Filozofię nędzy” p. Proudhona, tłum. T. Zabłudowski, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła zebrane, t. IV, Warszawa: Książka i Wiedza,
19.Myrdal G. 1958., Value in Social Theory, London : Routledge & K. Paul,
20.Noble D.F. 1984. Forces of Production: A Social History of Industrial Automatization, New York: Oxford University Press,
21.Postman N. 2002. Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, tłum. L. Niedzielski, Warszawa: Muza,
22.Postman N. 2006. Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza,
23.Schaff A. 1999. Alienacja jako zjawisko społeczne, Warszawa: Książka i Wiedza,
24.Sennett R. 2006. Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, tłum. J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski, Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza,
25.Stevenson L, Haberman D.L. 2001. Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, tłum. U. Wieczorek, Wrocław: Wydawnictwo: Ossolineum,
26.Taylor F.W. 1967. The Principles of Scientific Management, New York: Norton,
27.Tocqueville de A. 1996. O demokracji w Ameryce, t. II, tłum. B. Janicka, M. Król, Kraków: Wydawnictwo Znak,
28.Walentowicz H. 1993. Przyszłość w prognozach Marksa i Engelsa, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.