Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2015.35-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 35 rok 2015
Przyczynek do marksistowskiej krytyki prywatnego automobilizmu

Autorzy: Sławomir Czapnik
Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: Erich Fromm Paul Virilio kapitalizm automobilność samochód
Rok wydania:2015
Liczba stron:21 (209-229)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of this paper is to analyze private automobilism in capitalist system from the Marxist perspective. Author starts with Paul Virilio thought on speed and politics, issues of the mobility and social and political control. Then article is focused on Erich Fromm’s, thinker from the Frankfurt School, criticism of private owned cars. Next part is devoted to the social and cultural significance of the car-first transportation in the United States. Paper ends with alternative point of view on the automobilism, delivered by punk rock artist, known as Jello Biafra. In conclusion, there is an attempt to outline socialist option on motorization.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bacevich A.J. 2005. The Real World War IV, „The Wilson Quarterly”, vol. 29 (1)
2.Bauman Z. 2006. Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa
3.Bekker H. 2015. (January to June) International: Worldwide Car Sales, „Car Sales Statistics”, www.best-selling-cars.com/international/2015-january-to-june-international-worldwide-carsales
4.Berger M.L. 2001. The Automobile in American History and Culture. A Reference Guide, West Port–London
5.Czapnik S. 2013. Od Martwych Kennedych do Szkoły Medycznej z Guantanamo. Socjalistyczne przesłanie tekstów Jella Biafry, w: Kulturowo-polityczny avatar? Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych, red. P. Żuk, Warszawa 2013, s. 75–95
6.Dawson M. The Zombie Strategy, www.deathbycar.info/zombie-strategy
7.Eagleton T. 2014. Dlaczego Marks miał rację, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
8.Fromm E. 1997. O sztuce istnienia, Warszawa–Wrocław
9.Fromm E. 2009. Mieć czy być?, Poznań
10.Grzeszak A. 2008. To sunie SUV, „Polityka”, nr 27
11.Gudis C. 2004. Buyways. Billboards, Automobiles, and the American Landscape, London–New York
12.Hardt M. Negri A. 2005. Imperium, Warszawa
13.Holtz Kay J. 1998. Asphalt Nation. How the Automobile Took on America and How We Can Take It Back, Berkeley–Los Angeles
14.Karpiński A. 2014. Kontynuować czy zmienić. O strategii gospodarczej dla Polski (spojrzenie eksperta), Warszawa
15.Luger S. 2000. Corporate Power, American Democracy, and the Automobile Industry, Cambridge
16.Lutz C., Lutz Fernandez A. 2010. Carjacked. The Culture of the Automobile and its Effect on Our Lives, New York
17.Łagowski B. 2007. Duch i bezduszność III Rzeczypospolitej. Rozważania, Kraków
18.Mumford L. 1967. The Myth of Machine: Techniques and Human Development, New York
19.Rainko S. 2015. Marks. Dwie filozofie, Warszawa
20.Rollins W. 2006. Reflections on a Spare Tire: Suvs and Postmodern Environmental Consciousness, „Environmental History” vol. 11 (4), s. 684–723
21.Schiller H.I. 1976. Sternicy świadomości, Kraków
22.Segal H.P. 1994. Future Imperfect. The Mixed Blessings of Technology in America, Amherst
23.Siegelbaum L.H. 2008. Car for the Comrades. The Life of the Soviet Automobile, Ithaca
24.Silver B.J. 2009. Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r., Warszawa
25.Stevenson H. 2008. American Automobile Advertising, 1930–1980. An Illustrated History, Jefferson–London
26.Virilio P. 2006. Bomba informacyjna, Warszawa
27.Virilio P. 2007. Wypadek pierworodny, Warszawa
28.Virilio P. 2008. Prędkość i polityka, Warszawa
29.Womack J.P., Jones D.T., Roos D. 1990. The Machine That Changed the World, New York