Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2020.42-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 42, 2020
The Register of the Dead from Cholera in Vilnius Pohulanka Hospital in 1831 as a Source for Demographic and Social Studies

Authors: Iwona Janicka ORCID
Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny
Keywords: register cholera epidemics hospital Vilnius Pohulanka the dead demography
Year of publication:2020
Page range:20 (75-94)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 569

Abstract

During the first cholera epidemic in Vilnius in 1831, a hospital for cholera patients was set up in the Pohulanka district. Over a thousand patients were treated there, of whom approximately half died. Although it was intended for the Roman Catholic population, people of various faiths were admitted. The article is an attempt at a demographic and social analysis of those who died during the epidemic, with the source for the research the register of those who died of cholera, drawn up and kept between April 10, 1831 and January 3, 1832 by Father Kazimierz Kontrym. Thanks to the preserved data, it was possible to determine the age structure of 553 men and women, their religion, social status, information on whether they received the last rites and where they were buried.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baliński, Michał. Opisanie statystyczne miasta Wilna. Wilno: Józef Zawadzki własnym nakładem, 1835.
2.Kirkor, Adam Honory. “Ludność miasta Wilna.” Teka Wileńska 3 (1858): 184–201.
3.Medycyna do powszechnego użytku zastosowana przez dra Kazimierza Świderskiego. Part 1. Wilno: A.H. Kirkor, 1863.
4.Popov’, I.V., Ob’ aziatskoj holere i merah’ predohraneniâ ot’ neâ. Dlâ selskih’ žitelej. Izd. 2. Moskva: Tipografiâ D.I. Inozemceva, 1893.
5.Svod zakonov Rossijskoj Imperii. Vol. XIII : Ustavy o narodnom prodovol’stvi i obŝestvennom prizrenii. S. Peterburg 1857.
6.Tygodnik Petersburski 41, part 2 (October 15, 1830): 336.
7.Barabanova, Kseniâ Sergeevna. Èpidemiâ holery v Sankt-Peterburge v 1831 g.: vlast’ i graždane v usloviâh črezvyčajnoj situacii. Dissertaciâ na soiskanie učenoj stepeni kandidata istoričeskih nauk (na pravah rukopisi), Sankt-Peterburg: FG BUN Sankt-Peterburgskij Institut Istorii Rossijskoj Akademii Nauk, 2017. Accessed on February 1, 2020. https://www.dissercat.com/content/epidemiya-kholery-v-sankt-peterburge- v-1831-g-vlast-i-gorozhane-v-usloviyakh-chrezvychainoi.
8.Clemow, Frank G. “A Contribution to the Epidemiology of Cholera in Russia.” Transactions. Epidemiological Society of London, 13 (1894): 60–82. Accessed February 5, 2020. https://europepmc.org/article/med/29419217.
9.Czapliński, Marek Paweł. Epidemie cholery w rejencji opolskiej w latach 1831–1894. Rybnik: Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, 2012.
10.Dudrewicz, Leon. “Cholera w Kałuszynie w 1867 roku – karta z dziejów epidemii w Królestwie Polskim.” Rocznik Mińsko-Mazowiecki 20 (2012): 219–224.
11.Echenberg, Myron. Africa in the Time of Cholera. A History of Pandemics from 1815 to the Present. New York: Cambridge University Press, 2011.
12.Evans, Richard J. “Epidemics and Revolutions: Cholera in Nineteenth-century Europe.” In: Epidemics and Ideas. Essays on the Historical Perception of Pestilence, eds. Terence Ranger, Paul Slac. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
13.Evans, Richard J. Death in Hamburg. Society and Politics in the Cholera Years 1830–1910. New York: Penguin Groups, 1987.
14.Hamlin, Christopher. Cholera. The Biography. New York: Oxford University Press, 2009.
15.Hardy, Anne. “Cholera, Quarantine and the English Preventive System, 1850–1895.” Medical History 37 (1993), 3: 250–69.
16.Janicka, Iwona. “Kwestia pochówku zmarłych na cholerę w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku.” In: Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708–1711.
17.Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Instytut Historii PAN w dniach 21–22 maja 2009 roku, ed. Edmund Kizik, 212–223. Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2012.
18.Janicka, Iwona. Kultura higieniczna miasta Wilna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009.
19.Janicka, Iwona. “Walka wileńskich lekarzy z pierwszą epidemią cholery.” Forum Bibliotek Medycznych, 8 (2015), 2: 304–312.
20.Jensz, Henryk. Wodociągi i kanalizacja miasta Wilna. Wilno: Wydawnictwo Magistratu m. Wilna, 1932.
21.Johnson, James. The Influence of Tropical Climates on European Constitutions. Portsmouth: Mottley and Harrison, 1818. https://wellcomelibrary.org/item/b21061129.
22.Kaczorowski, Włodzimierz, ed. Zapobieganie epidemii cholery w rejencji opolskiej w latach 1831–1832 w świetle przepisów sanitarno-medycznych. Opole: Archiwum Państwowe, 1996.
23.Karpyza, Witold. Ziemia wołkowyska IV. Lębork: Przemysław Stanisław Mikusiński, 2009. Accessed on February 5, 2020. https://docplayer.pl/6496654-Witold-karpyzaziemia- wolkowyska-iv.html.
24.Kotar, S.L., J.E. Gessler. Cholera. A Worldwide History. Jefferson, NC : McFarland & C o., 2014.
25.Osterhammel, Jürgen. Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2013.
26.Semaško, Nikoláj A., ed. “Medicnskaâ literature.” In: Bol’šaâ Medicinskaâ Ènciklopediâ. Vol. 27, 550. Moskva, Sovetskaâ ènciklopediâ, 1936. Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich (Association of Grodno Families). “Był sobie szlachcic niegodny pochówku…”. Accessed on February 5, 2020. https://www.rodygrodzienskie. pl/byl-sobie-szlachcic-niegodny-pochowku/.
27.Szarszewski, Adam. “Epidemie cholery w Gdańsku w XIX wieku.” In: Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708–1711. Materiały z konferencji naukowej, ed. Edmund Kizik, 195–211. Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2012.
28.Uspenskij, A. “Vračebnyj Ustav.” In: Bolʹšaâ Medicinskaâ Ènciklopediâ. Accessed on February, 2, 2020. http://medencped.ru/vrachebnyj-ustav/.
29.Winkle, Stefan. Kulturgeschichte der Seuchen. Düsseldorf–Zürich: Komet, 1997.
30.Wnęk, Konrad. “Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku. Analiza demograficzna i przestrzenna.” Przeszłość Demograficzna Polski 37 (2015), 3: 93–117.