Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2015.4.37-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37, 2015, nr 4
O programowaniu w środowisku R na przykładzie algorytmu obliczeniowego dla formuły do wykrywania kryzysów demograficznych
(On Programming in Software Environment R Exemplified with a Computational Algorithm for the Formula to Detect Demographic Crises)

Authors: Dariusz K. Chojecki
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Keywords: demographic crises formula Jacques Dupâquier R (programming language) the rudiments of programming for-loop
Year of publication:2015
Page range:38 (141-178)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 367

Abstract

The article presents Jacques Dupâquier’s method to detect demographic crises on the basis of the temporal distribution of deaths in its classical and modified form, popular in historical demography. The presentation of the method based on the standardised data is a pretext for studying the programming in R (language), which is a continuation of the previous article. The element that has been highlighted is the for-loop, presented step by step. An extensive introduction is supposed to familiarise the reader with the three programming codes of the functions that compute indicators of crisis for particular years: kryzysyDem1 (the classical form of the formula), kryzysyDem2 and kryzysyDem3, a modified form that takes into consideration three temporal perspectives of the development of the phenomenon, i.e. the past, present and future ones; the final results, which satisfy the determined limit criteria, are the average value of the results obtained for the three perspectives. The presented codes of the variants of Jacques Dupâquier’s formula should – to a significant extent – facilitate the computation of indicators of demographic crises including various limit criteria.

Optional files

07_chojecki.d_kryzysydem1.txt
Niezmodyfikowana formuła Jacques’a Dupâquiera
Pobierz
07_chojecki.d_kryzysydem2.txt
Zmodyfikowana formuła Jacques’a Dupâquiera (wersja 1)
Pobierz
07_chojecki.d_kryzysydem3.txt
Zmodyfikowana formuła Jacques’a Dupâquiera (wersja 2)
Pobierz
Download file

Article file

Bibliography

1.Dariusz K. Chojecki, O programowaniu w środowisku R na przykładzie algorytmu obliczeniowego dla sezonowości zjawisk (metoda średnich jednoimiennych okresów), „Przeszłość Demograficzna Polski” 2014 (nr 35), s. 75-92.
2.Dariusz K. Chojecki, Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego w dobie przyśpieszonej urbanizacji i industrializacji w Niemczech (1871-1913), Szczecin 2014.
3.Jan Baszanowski, Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601–1846 w świetle tabel ruchu naturalnego, Gdańsk 1995.
4.Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.
5.Marek Gągolewski, Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje, Warszawa 2014.
6.Massimo Livi Bacci, Europa und seine Menschen. Eine Bevölkerungsgeschichte, aus dem Italienischen von Rita Seuß, München 1999.
7.Mikołaj Rybiński, Krótkie wprowadzenie do R dla programistów, z elementami statystyki opisowej, 22 lutego 2011: www.mimuw.edu.pl/~trybik/edu/rps/r-skrypt.pdf.
8.Piotr Miodunka, Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Zarys problematyki, „Przeszłość Demograficzna Polski” 37, 2015, nr 4, s. 7-37.
9.Przemysław Biecek, Przewodnik po pakiecie R, wydanie II rozszerzone, Wrocław 2011, s. 50-51.
10.Radosław Poniat, O wykorzystaniu wykresów pudełkowych do prezentacji danych demograficznych i o pożytku z użycia środowiska R z pakietem ggplot2, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2014 (nr 34), s. 103-120.