Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.3.38-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 3
Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, redakcja naukowa Jolanta Szymańska, Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wydawnictwo Aspra JR, Warszawa 2016, ss.713

Authors: Włodzimierz Fehler
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Year of publication:2016
Page range:5 (211-215)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 523
Download file

Article file