Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39, 2017
Sieć społeczna wokół Kuriera Warszawskiego na podstawie jego nekrologów z lat 1821–1861
(Social Network around Kurier Warszawski Based on its Obituaries of the Years 1821–1861)

Authors: Marek Jerzy Minakowski ORCID
Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne
Keywords: mass genealogy social network analysis SNA the history of the intelligentsia followers of Frankism aristocracy extended family
Year of publication:2017
Page range:43 (209-251)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 780

Abstract

Rafał Smoczyński and Tomasz Zarycki proposed a thesis that in Poland around 1920 the intelligentsia had taken power from the aristocracy and bourgeoisie (it is called ‘intelligentsia revolution’). They advanced another thesis that the reference point (‘totem’) for the identity of the intelligentsia had been ‘an extended family’ composed of descendants of the aristocracy. The article is an analysis of the structure of the Polish society when the intelligentsia was being born (the middle of the 19th century). The author tries to establish if it was then possible to predict the above mentioned revolution and the shape of the twentieth-century Polish intelligentsia and whether any other course of events was possible. In the years 1821–1861 Kurier Warszawski published obituaries of 18,038 people who – together with their families – were considered to be so important that without knowing them it was hardly possible to function in the society. In this way it is possible to reconstruct family connections so that it would be established which families were worth knowing more and which ones occurred in the press only sporadically. If the endogamy of the elites is taken for granted, it is not difficult to indicate concentrations and centres of gravity – social circles of special attraction; the ones who dominated and the others who could take that dominance away from them.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bajer, Magdalena. Rody uczone – kreski do szkicu. Warszawa–Toruń: Fundacja Nauki Polskiej, 2013.
2.Blondel, Vincent D., Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte, Etienne Lefebvre. „Fast Unfolding of Communities in Large Networks”. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 10 (2008), P1000.
3.Boniecki, Adam. Herbarz polski. Cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Wydanie elektroniczne. Kraków: Dr Minakowski, 2005.
4.Chałasiński, Józef. Społeczna genealogia inteligencji polskiej. Warszawa: Czytelnik, 1946.
5.Gerber, Rafał. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831. Słownik biograficzny. Wrocław: PAN, 1977.
6.Janion, Maria. Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie. Warszawa: WAB, 2009.
7.Jedlicki Jerzy, red. Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918. Warszawa: IH PAN, Neriton, 2008.
8.Krasiński, Zygmunt. Listy Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1882.
9.Kurjer Warszawski: książka jubileuszowa ozdobiona 247 rysunkami w tekście 1821–1896. Warszawa: Wydanie własne „Kurjera Warszawskiego”, 1896.
10.Łoza, Stanisław. Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach. T. 1–3. Warszawa: Zakłady Graficzne Galewski i Dau, 1932–1935.
11.Michalewicz, Jerzy, Krzysztof Stopka, red. Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850–1918. Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999–2015.
12.Minakowski, Marek J. „Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową”. Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2016), 4: 63–88.
13.Minakowski, Marek J. Wielka genealogia Minakowskiego. Baza danych pod adresem Wielcy.pl.
14.Reychman, Kazimierz. Szkice genealogiczne I. Warszawa: F. Hoesick, 1936.
15.Rymut Kazimierz, opr. Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2003.
16.Sęczys, Elżbieta. Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2000.
17.Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami, na rok 1854 (...) ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa: Drukarnia J. Ungera, 1854.
18.Smoczyński, Rafał, Tomasz Zarycki. Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
19.Tyszka, Andrzej T. Nekrologi Kuriera Warszawskiego 1821–1939. T. 1–4. Warszawa: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 2001–2012.