Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4 (44) 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
1 (3-3) --- More
*

Wstęp


(Introduction)
1 (5-5) --- More
1.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI


(RENEWABLE ENERGY SOURCES AND DEVELOPMENT OF ELECTROMOBILITY)
8 (7-14) Olga Fasiecka, Monika Marek More
2.

COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTROMOBILITY DEVELOPMENT LEVEL IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES

9 (15-23) Hubert Igliński More
3.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PALIW ALTERNATYWNYCH W POLSKICH PORTACH MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH W LATACH 2020–2030


(DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE FUEL INFRASTRUCTURE IN POLAND MARITIME AND INLAND WATERWAYS TRANSPORT IN 2020–2030)
10 (25-34) Magdalena Kaup, Wojciech Ignalewski More
4.

MIEJSKIE CENTRA LOGISTYCZNE JAKO KLUCZOWY ELEMENT SYSTEMU DOSTAW BRANŻY E-COMMERCE


(URBAN LOGISTICS CENTRES AS A KEY ELEMENT OF THE DELIVERY SYSTEM FOR THE E-COMMERCE INDUSTRY)
8 (35-42) Mateusz Lewiński More
5.

WPŁYW PORTU MORSKIEGO NA LOKALNE OTOCZENIE. STUDIUM PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA PORTOWEJ SFERY EKSPLOATACJI


(THE IMPACT OF SEAPORT ON ITS LOCAL ENVIRONMENT. THE CASE STUDY OF THE STEVEDORING ENTERPRISE)
11 (43-53) Marta Mańkowska, Michał Pluciński More
6.

ENHANCING INNOVATION IN THE E-MOBILITY SECTOR USING PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT – THE HYDROGEN STORAGE PROGRAMME

7 (55-61) Krzysztof Matan, Katarzyna Ziółkowska, Nina Zys More
7.

PUBLIC TRANSPORTATION AND ELECTROMOBILITY IN POLISH AND COMMUNITY LAWS

9 (63-71) Radosław Miśkiewicz More
8.

ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W PRZEWOZIE ŁADUNKÓW


(ANALYSIS OF TRENDS AND CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF ELECTROMOBILITY IN THE CARGO TRANSPORT)
12 (73-84) Andrzej Rzeczycki, Magdalena Malinowska, Agnieszka Pokorska More
9.

METODY OGRANICZANIA EMISJI SUBSTANCJI GAZOWYCH I PYŁOWYCH NA STATKACH ŚRÓDLĄDOWYCH


(METHODS FOR LIMITING EMISSIONS OF EXHOUST EMISSIONS ON INLAND WATERWAY VESSELS)
10 (85-94) Iouri N. Semenov, Magdalena Kaup, Wojciech Ignalewski, Piotr Durajczyk More
10.

ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW


(ORGANIZATIONAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF ELECTROMOBILITY IN POLAND ON SELECTED COUNTRIES)
9 (95-103) Przemysław Starzyński More
11.

RYNEK ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH NA TLE USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH


(ELECTRIC VEHICLES CHARGING MARKET ACCORDING TO THE ACT ON ELECTROMOBILITY AND ALTERNATIVE FUELS)
7 (105-111) Maciej Szambelańczyk More
12.

ZNACZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE W REALIZACJI ZAŁOŻEŃ IDEI TRANSPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO


(THE IMPORTANCE OF ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTROMOBILITY IN POLAND IN THE IMPLEMENTATION OF THE ASSUMPTIONS OF SUSTAINABLE TRANSPORT IDEA)
9 (113-121) Anna Wiktorowska-Jasik More