Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 885 PTiL nr 31
ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA ZMIAN W POTENCJALE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W POLSCE

Autorzy: Sabina Kauf
Zakład Logistyki i Marketingu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego

Agnieszka Tłuczak
Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego
Słowa kluczowe: infrastruktura transportowa przestrzenna analiza przesunięć
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (49-62)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wiele zachodzących zjawisk, ich rozwój czy kierunki zmian, uzależnionych jest od przestrzennych interakcji pomiędzy sąsiadującymi regionami. Model przestrzennej analizy shift-share  (SSSA) został wprowadzony do badań przez S. Nazarę i G.J.D. Hewingsa. Przedstawia on przestrzennie zmodyfikowane stopy wzrostu (tempa zmian) poszczególnych wariantów zjawiska przez uwzględnienie temp wzrostu zjawiska w obszarach sąsiadujących. Celem artykułu jest analiza zmian struktury infrastruktury transportowej w województwach Polski w latach 2004 oraz 2014, według rodzajów infrastruktury transportowej z zastosowaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów. W opracowaniu dokonano oceny tempa wzrostu potencjału infrastrukturalnego, zidentyfikowano i oszacowano udział czynników strukturalnych, sektorowych oraz regionalnych (lokalnych, przestrzennych) w wielkości efektu globalnego (infrastruktury transportowej w Polsce ogółem) w przekroju województw. Dodatkowo w badaniu wzięto pod uwagę aspekty przestrzenne (zależności międzyregionalne) w postaci macierzy wag przestrzennych, która umożliwiła także zbadanie aspektów związanych z zachodzącymi zależnościami ponadregionalnymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antczak E., Analiza zanieczyszczenia powietrza w Polsce z wykorzystaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów, „Ekonomia i Środowisko” 2014, nr 2 (49).
2.Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
3.Grzybowska B., Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2013, t. 100, z. 2.
4.Marquez M.A., Ramajo J., Shift-share Analysis: Global and Local Spatial Dimensions, Unversity of Extramadura, Extramadura 2007.
5.Mayor M., Lopez A.J., Spatial Shift-share Analysis Versus Spatial Filtering: an Application to Spanish Employment Data, „Empirical Economics” 2008, Vol. 34, Issue 1.
6.Szewczyk M., Łobos K., A Comparative Study of the Economic Performance of Chemical Branch Enterprises from Opolskie and Dolnosląskie Voivodships, w: Regional and Local Development: Capitals and Drivers, red. K. Malik, Faculty Economy and Management of the
7.Szewczyk M., Zygmunt A., Prospects of Food Products Manufacture Sector in Opolskie Region, w: Regional and Local Development: Capitals and Drivers, red. K. Malik, Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self- Government of th
8.Piskozub A., Gospodarowanie w transporcie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982.
9.Rydzkowski W., Usługi logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004.
10.www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/siec-linii-kolejowych-w-polsce/infrastruktura-kolejowa.