Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 885 PTiL nr 31

Rok wydania:2015

Informacje

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny Zeszyt Naukowy pod tytułem „Problemy Transportu i Logistyki”. W jego przygotowaniu wzięło udział piętnastu autorów dwunastu artykułów. Opracowane artykuły podzielono na trzy grupy, takie jak: problemy transportu, problemy logistyki oraz prawne aspekty transportu i logistyki. Poruszone zagadnienia zostały ukazane zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W zamierzeniu autorów zasadniczymi celami opracowań jest:

– przedstawienie aktualnych problemów ekonomiki transportu,

– omówienie trendów w zakresie współczesnej polityki transportowej,

– odniesienie się do bieżących problemów przewozów pasażerskich i towarowych,

– zaakcentowanie aktualnych trendów i zjawisk obserwowanych na rynku usług TSL,

– wskazanie na prawne aspekty funkcjonowania transportu.

Autorzy mają świadomość, że ograniczona objętość opracowań oraz ich charakter pozwalają na poruszenie tylko części problemów obranych obszarów badawczych. O ich wyborze decydowały zainteresowania badawcze i doświadczenia autorów. Zdając sobie sprawę, że prezentowane opracowania są jedynie skromnym wyrazem dociekań naukowych, mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do szerszych badań i rozważań

Redaktor Zeszytu

Elżbieta Załoga

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

ZACHOWANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEZ TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY W RAMACH PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH

26 (9-34) Jarosław Brach Więcej
2.

WEWNĘTRZNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

14 (35-48) Agnieszka Gozdek Więcej
3.

ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA ZMIAN W POTENCJALE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W POLSCE

14 (49-62) Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak Więcej
4.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ROZWOJU TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W KRAJACH EUROPEJSKICH

11 (63-73) Emilia Kuciaba, Elżbieta Załoga Więcej
5.

ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY, ŁAŃCUCH DOSTAW I ŁAŃCUCH WARTOŚCI – PRÓBA USYSTEMATYZOWANIA KONCEPCJI

16 (77-92) Marzena Frankowska Więcej
6.

EKONOMICZNE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA RACHUNKU TDABC W ZAOPATRZENIU USŁUG BUDOWLANYCH

14 (93-106) Łukasz Marzantowicz Więcej
7.

PERSPEKTYWY POWSTANIA GRUP PRODUCENCKICH W ŁAŃCUCHACH DOSTAW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

16 (107-122) Joanna Piorunowska-Kokoszko Więcej
8.

RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY KLIMATU W FIRMACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LOGISTYCZNE

14 (123-136) Agata Rudnicka Więcej
9.

WYMOGI STAWIANE OBIEKTOWI KIERUJĄCEMU W ZARZĄDZANIU LOGISTYCZNYM

15 (137-151) Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg Więcej
10.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH PODRÓŻNYM NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UNIJNYCH

14 (155-168) Dorota Ambrożuk Więcej
11.

CHARAKTER PRAWNY UMOWY O TRANSPORT TOWARÓW RUROCIĄGIEM

12 (169-180) Daniel Dąbrowski Więcej
12.

KWALIFIKACJA PRAWNA UMÓW ZAWIERANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

13 (181-193) Krzysztof Wesołowski Więcej