Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 885 PTiL nr 31
ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY, ŁAŃCUCH DOSTAW I ŁAŃCUCH WARTOŚCI – PRÓBA USYSTEMATYZOWANIA KONCEPCJI

Autorzy: Marzena Frankowska
Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: łańcuch logistyczny łańcuch dostaw łańcuch wartości
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (77-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozważania zawarte w artykule wpisują się w dyskurs naukowy dotyczący definiowania pojęć w aspekcie podejścia łańcuchowego jako formy współdziałania przedsiębiorstw. Celem artykułu jest próba usystematyzowania koncepcji łańcucha logistycznego, łańcucha dostaw i łańcucha wartości w kontekście współdziałania przedsiębiorstw na rynku. Na bazie przeprowadzonej krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej przedstawiono genezę podejścia łańcuchowego oraz dokonano analizy definicji głównych łańcuchów. Wzięto pod uwagę konfigurację cech łańcucha, do których należą: struktura podmiotowa, przedmiot przepływu oraz cele, zakres czynnościowy i obszary współdziałania uczestniczących podmiotów. Wnioski płynące z badań umożliwiają wyodrębnienie łańcucha logistycznego oraz zidentyfikowanie go jako niezbędnego trzonu łańcucha dostaw i łańcucha wartości. Jednocześnie badania wskazują na coraz większą względność koncepcji łańcucha dostaw i łańcucha wartości oraz coraz większą trudność w zdefiniowaniu granicy pomiędzy tymi pojęciami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bair J., Editor’s Introduction: Commodity Chains in and of the World-System, „Journal of World-Systems Research, American Sociological Association” 2014, Vol. 20 (1).
2.Benoun M., Héliès-Hassid M.L., Distribution, Acteurs et Stratégies, Economica, Paris 1993.
3.Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998.
4.Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005.
5.Coyle J.J., Bardi E., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
6.Czakon W., Model biznesu operatora a orkiestracja sieci, w: Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami, red. J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice 2010.
7.Fabbe-Costes N., Colin J., Paché G., Faire de la recherche en logistique et ditribution?, Librairie Vuibert, Paris 2000.
8.Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011.
9.Gereffi G., The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How US Retailers Shape Overseas Production Networks, w: Commodity Chains and Global Capitalism, red. G. Gereffi, M. Korzeniewicz, Praeger, London 1994.
10.Gereffi, G., Humphrey, J., Sturgeon, T., The Governance of Global Value Chains, „Review of International Political Economy” 2005, No. 12 (1).
11.Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 1999.
12.Grégory P., Marketing, Édition Dalloz, Paris 1993.
13.Landry S., La chaîne… c’est comme une histoire, „Logistique& Management” 2005, Vol. 13, No. 1.
14.Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
15.Porter M.E., Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1996.
16.Rodrigue J.P., Comtois C., Slack B., The Geography of Transport Systems, Routledge, New York 2013.
17.Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa 2010.
18.Supply Chains and Total Product Systems: A Reader, red. E. Rhodes, J.P. Warren, R. Carter, The Open University, Blackwell Publishing, Oxford 2006.
19.Tworzenie wartości w klastrze, red. M. Frankowska, PARP, Warszawa 2012.
20.Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.
21.Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010.