Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 885 PTiL nr 31
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ROZWOJU TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W KRAJACH EUROPEJSKICH

Autorzy: Emilia Kuciaba
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Elżbieta Załoga
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: transport wodny śródlądowy dobre praktyki polityka transportowa
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (63-73)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza dobrych praktyk w zakresie rozwoju transportu wodnego śródlądowego oraz działań służących wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej tej gałęzi transportu na rynku usług transportowych Unii Europejskiej. Istniejące przykłady dobrych praktyk są związane z rozwojem inteligentnych systemów transportowych, wdrażaniem finansowych instrumentów wsparcia transportu wodnego śródlądowego, rozwojem transportu intermodalnego oraz zmniejszeniem kosztów zewnętrznych transportu. Doświadczenia krajów europejskich w zakresie funkcjonowania i rozwoju żeglugi śródlądowej mogą stanowić cenną pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań modelowych w poszczególnych krajach członkowskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benchmarking Intermodal freight transport, OECD 2002, www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/02BenchmarkingE.pdf.
2.Benchmarking and Best Practices in Transport Sector, red. E. Marciszewska, J. Pieriegud, Warsaw School of Economics, Warsaw 2009.
3.Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung nr 18, Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 2014.
4.http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/statistics-illustrated.
5.Medium and Long Term Perspectives of IWT in the European Union, Final Report, NEA, CE Deft, Planco, MDS Transmodal, Viadonau, Zoetermeer 2011.
6.www.efreightproject.eu.
7.www.elwis.de.
8.www.naiades.info.
9.www.ris-odra.pl.