Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.33-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Analysis of the aircraft accidents occurred in units of the Polish Air Force Academy in the years 1970–1994
(Analiza wypadków lotniczych zaistniałych w jednostkach Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w latach 1970–1994)

Autorzy: Jarosław Kozuba
Polish Air Force Academy, Dęblin

Marek Kustra
Polish Air Force Academy, Faculty of National Security and Logistics, Department of National Security, Dęblin

Justyna Tomaszewska
Faculty of National Security and Logistics, Polish Air Force Academy, Dęblin
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo lotów czynnik ludzki szkolenie wypadek lotniczy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (35-43)
Klasyfikacja JEL: I23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Poniższy artykuł został napisany w oparciu o Informatory bezpieczeństwa lotów, wydane w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w latach 1975–1998. W części pierwszej opisano aktualny proces szkolenia pilotów wojskowych w Polsce. Następnie scharakteryzowano główne przyczyny wypadków lotniczych w jednostkach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w rozpatrywanym okresie. W ostatniej części artykułu poddano analizie wypadki zaistniałe w jednostkach szkolnych w latach 1970– 1994.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogusz, D., Kulik, T. (2014). Szkolenie lotnicze kandydatów na pilotów wojskowych w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego WSOSP. Zeszyty Naukowe AON, 3 (96), p. 138-139.
2.Gilos, J., Krasoń, A. (1979). Informator bezpieczeństwa lotów za lata 1977–1978. Dęblin: WOSL.
3.Janowski, C. (2015). Zdolności a system szkolenia. Przegląd Sił Zbrojnych, 3, 110.
4.Karpowicz, J., Kich E. (2011). Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie. Dęblin: WSOSP.
5.Klich, E. (1983). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1981. Dęblin: WOSL.
6.Klich, E. (1985). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1983. Dęblin: WOSL.
7.Klich, E. (1986). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1984. Dęblin: WOSL.
8.Klich, E. (1988). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1986. Dęblin: WOSL.
9.Klich, E. (2011). Bezpieczeństwo lotów. Radom: Wydawnictwo Biblioteki Problemów Eksploatacji.
10.Klich, E., Krupka, J. (1998). Informator bezpieczeństwa lotów za lata 1993–1994. Dęblin: WSOSP.
11.Krasoń, A. (1980). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1979. Dęblin: WOSL.
12.Krasoń, A. (1981). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1980. Dęblin: WOSL.
13.Krupka, J. (1994). Informator bezpieczeństwa lotów za lata 1988–1992. Dęblin: WSOSP.
14.Majewski, A. (1984a). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1982.Dęblin: WOSL.
15.Majewski, A. (1984b). Nadzwyczajny informator bezpieczeństwa lotów. Wypadki lotnicze zaistniałe w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w latach 1947-1983 spowodowane niezdyscyplinowaniem personelu latającego. Dęblin: WOSL.
16.Makarowski, R., Smolicz, T. (2012). Czynnik ludzki w operacjach lotniczych. Człowiek, możliwości i ograniczenia – uwarunkowania psychofizjologiczne. Kosowizna: Wydawnictwo ADRIANA AVIATION spółka z o.o.
17.Nowak, H. (1975). Informator bezpieczeństwa lotów. Wypadki lotnicze i ważniejsze przesłanki do wypadków lotniczych zaistniałe w jednostkach WOSL w 1974 roku. Dęblin: WOSL.
18.Nowak, H. (1976). Informator bezpieczeństwa lotów. Wypadki lotnicze i ważniejsze przesłanki do wypadków lotniczych zaistniałe w jednostkach WOSL w 1975 roku. Dęblin: WOSL.
19.Nowak, H. (1977). Informator bezpieczeństwa lotów. Wypadki lotnicze i ważniejsze przesłanki do wypadków lotniczych zaistniałe w jednostkach WOSL w 1976 roku. Dęblin: WOSL.
20.Polish Aviation Law of 3 July 2002.
21.ULC. (2009a). Biuletyn informacyjny BL, 2009 (02/2009), Warszawa.
22.ULC. (2009b). Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem, Warszawa.