Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
O pilnej potrzebie zmian unormowania tzw. reklamacji w wewnętrznym prawie przewozowym

Autorzy: Krzysztof Wesołowski
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Dorota Ambrożuk
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika reklamacja zawieszenie terminu przedawnienia
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (199-209)
Klasyfikacja JEL: K12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest wskazanie konieczności zmian unormowania reklamacji w ustawie z 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe. Po dokonaniu analizy obowiązujących przepis.w autorzy postulują utrzymanie reklamacji z nadaniem jej fakultatywnego charakteru. Jednocześnie uważają za zbędne normowanie takich kwestii, jak forma i treść reklamacji czy wymagane załączniki do niej. Zbędne jest także określanie maksymalnego okresu zawieszenia terminu przedawnienia na skutek wniesienia reklamacji oraz tak zwanego postępowania reklamacyjnego. Regulacja winna się ograniczać do stwierdzenia, że skierowana do przewoźnika reklamacja, wskazująca podstawę żądania i jego wysokość lub podstawy jej ustalenia, zawiesza bieg terminu przedawnienia roszczenia do dnia udzielenia pisemnej odpowiedzi na nią i zwrotu dołączonych do niej dokument.w, o ile dołączone zostały w oryginale.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.30.05.1979 – wyrok Cour d’Appel d’Anwers, European Transport Law (ETL) 1979, 924.
2.12.12.1980 – wyrok Cour de Cassation, European Transport Law ( ETL) 1981, 250.
3.25.11.1982 – wyrok Tribunal de Commerce de Liege, European Transport Law (ETL) 1982, 843.
4.25.06.1986 – wyrok Cour d’Appel de Gand, European Transport Law (ETL) 1987, 421.
5.6.10.1989 – wyrok OLG (Oberlandesgericht) Koblenz, Transportrecht (TR) 1991, 96.
6.1.02.1999 – wyrok Cour d’Appel d’Anvers, Jurisprudence du Port d’Anvers (JPA) 1999, 156.
7.26.06.2000 – wyrok Cour d’Appel d’Anvers, Jurisprudence du Port d’Anvers (JPA) 2001, 217.
8.14.10.2003 – wyrok Tribunal de Commerce de Gand, Bulletin des Transport et de la Logistique (BTL) 2003, 793.
9.5.12.2003 – wyrok SN (Sądu Najwyższego), IV CK 264/02, LEX nr 17282.
10.10.06.2010 – wyrok Cour de Cassation, European Transport Law (ETL) 2010, 623.