Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 17.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
2. WYDANIE RZECZY PRZEZ SPRZEDAWCĘ KUPUJĄCEMU ZA POŚREDNICTWEM PRZEWOŹNIKA
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
3. KWALIFIKACJA PRAWNA UMÓW ZAWIERANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
4. Konkurencyjność podstaw dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
5. O pilnej potrzebie zmian unormowania tzw. reklamacji w wewnętrznym prawie przewozowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
6. Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
7. Odpowiedzialność za utratę życia i zdrowia podróżnego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
8. STAN TECHNICZNY ŚRODKA TRANSPORTOWEGO JAKO PRZYCZYNA SZKODY TRANSPORTOWEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
9. Proponowane kierunki zmian w zakresie odpowiedzialności przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w prawie krajowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
10. Doznanie ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pasażera a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez osoby mu najbliższe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
11. DOMNIEMANIA WYNIKAJĄCE Z TAK ZWANYCH SZCZEGÓLNYCH PRZYCZYN ZWALNIAJĄCYCH PRZEWOŹNIKA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W PRZESYŁCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
12. Gospodarka plemion kultury łużyckiej u ujścia Odry
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1958 1958 Przejdź
13. Założenia badań socjologicznych nad strukturą społeczną mieszkańców Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1964 1964 Przejdź
14. Teoria - badania - praktyka. Z problematyki struktury klasowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1977 1977 Przejdź
15. Who is responsible for loading operations, stowage and securing with respect to the carriage of consignments?
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
16. Legal situation on the so-called “actual carrier” in international conventions
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
17. Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu dotyczącym wzruszenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
(Studia Administracyjne)
2(18)|2023 2023 Przejdź
Strona