Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 6 1964
Założenia badań socjologicznych nad strukturą społeczną mieszkańców Szczecina

Autorzy: Włodzimierz Wesołowski

Bernard Tejkowski
Rok wydania:1964
Liczba stron:6 (133-138)