Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 2020

Year of publication:2020
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
1.

Apparatus Sigillorum – nieznane źródło do sfragistyki miejskiej Pomorza Zachodniego. Autorstwo, czas i okoliczności powstania


(Apparatus Sigillorum – an unknown source for municipal sphragistics of Western Pomerania: Authorship, time and circumstances of its origin)
17 (5-21) Łukasz Koremba More
2.

Bogusław X w Czechach. Nieznane wyobrażenie szczecińskiego księcia na zamku w Písku z 1479 roku


(Bogislaw X in Bohemia: An unknown image of the Szczecin Prince in the castle of Písek, 1479)
17 (23-39) Bogusław Czechowicz More
3.

Francuscy emigranci w pruskiej kolonii Wymysłów w latach 1797-1800


(French emigrants in the Prussian colony Wymysłów in 1797–1800)
19 (41-59) Anna Łysiak-Łątkowska More
4.

Szczeciński ośrodek telewizyjny w latach 60. XX wieku. Estetyka i polityka


(Szczecin Television Centre in the 1960s: Aesthetic and politics)
15 (61-75) Sławomir Iwasiów More
5.

Kawaleryjskie tradycje współczesnych jednostek wojskowych garnizonu Stargard w analizie falerystycznej


(Cavalry colours and traditions of contemporary army units of the Stargard garrison)
19 (77-95) Grzegorz Ciechanowski More
6.

Obraz partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych w województwie zachodniopomorskim


(Participation of non-governmental organizations in developing public policies in West Pomeranian Voivodeship)
17 (97-113) Jacek Knopek, Ewa Maria Włodyka More
7.

Konteksty „Poniemieckiego” Karoliny Kuszyk. O doświadczaniu „Polski zachodniej” oczami pokolenia lat 70. XX wieku


(The contexts of Karolina Kuszyk’s "Poniemieckie". On experiencing of the "Western Poland" through the eyes of the 1970’s generation.)
24 (115-138) Marceli Tureczek More