Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
1.

Militarne i terrorystyczne zagorzenia miast i portów Pomorza Zachodniego. Aspekty historyczne i współczesne


(Military and Terrorist Threat to the Towns and Ports of West Pomerania. Historical and Modern Aspects)
22 (5-26) Andrzej Aksamitowski More
2.

Obszar województwa zachodniopomorskiego jako potencjalny cel ataków


(The Area of the West Pomeranian Voivodeship as a Potential Target of Attacks)
11 (27-37) Marek Cupryjak More
3.

Awarie elektrowni atomowych – wpływ na infrastrukturę krytyczną i życie społeczeństw europejskich na przykładzie wypadków w Fukushimie, Czarnobylu i Tihange (w kontekście oddziaływania informacji medialnej)


(Nuclear Power Plant Failures and their Impact on the Critical Infrastructure and the Life of the European Societies Exemplified with the Failures in Fukushima, Chernobyl and Tihange in the Context of Media Information)
29 (39-67) Renata Gałaj-Dempniak More
4.

Infrastruktura krytyczna w programach Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej


(The Critical Infrastructure in the Programmes of the Civic Platform (CP, Polish: PO) of the Republic of Poland)
25 (69-93) Piotr Chrobak More
5.

Japoński wywiad i jego błędy podczas wojny Pacyfiku. Jakich błędów należy unikać


(The Japanese Intelligence Service and its Mistakes during the Pacific War. Which Mistakes Should Be Avoided)
13 (95-107) Michał Pozorski More
6.

Józef Piłsudski wobec sojuszu Polski z Rumunią w okresie międzywojennym


(Józef Piłsudski and the Polish-Romanian Alliance in the Interwar Period)
28 (109-136) Henryk Walczak More
7.

W poszukiwaniu modelu ochrony zdrowia w powojennej Polsce – od państwowej służby zdrowia do publicznej opieki zdrowotnej (1945 – 2009)


(In Search for a Model of Health in Poland after WW2 – from the State’s Health Service to the Public Health Care (1945–2009))
18 (137-154) Urszula Kozłowska More
8.

Wizja (wyobrażenie) powojennego państwa w myśli politycznej konspiracyjnej organizacji „Unia”


(A Vision (Visualisation) of the Post-War State in the Political Ideology of the Clandestine Organisation ‘Union’ (Polish: “Unia”))
35 (155-189) Tomasz Sikorski More
9.

Współczesne zabezpieczenie portów lotniczych w kontekście zagrożenia terrorystycznego


(Changes in Security Systems at Airports in the Context of Terrorist Threats)
12 (191-202) Zygmunt Kozak More