Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 9-10 1961
Polska Żegluga Morska w Szczecinie w latach 1951-1960

Autorzy: Witold Małecki
Rok wydania:1961
Liczba stron:8 (39-46)