Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 65.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. DEUTSCHE SPRACHPFLEGE INKLUSIV. FREMDWORTDISKUSSION IN ZWEI GROSSEN TAGESZEITUNGEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Reklama żywności – postawy i zachowania konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
3. Ideologia pustosłowia – dyskurs korporacyjny na przykładzie tak zwanych kodeksów etycznych firm
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
4. Autorzy
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
5. Autorzy
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
6. Autorzy
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
7. ‚Tempuskontrolle‘ im Deutschen und Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
8. Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
9. Hannibal ante portas. Interpretacja fabuły z 21 rozdziału III księgi Kroniki polskiej Anonima tzw. Galla
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
10. Życie polityczne państwa Osmanów w Przeważnej legacyi Samuela Twardowskiego
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
11. Curiositas jako kategoria kultury barokowej (XVI–XVII wiek)
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
12. Jan Kochanowski jako wzór do naśladowania – wybrane przykłady recepcji tradycji czarnoleskiej na przełomie oświecenia i romantyzmu
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
13. Edycja krytyczna Trenów na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościnej niepołomskiej Jana Achacego Kmity
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
14. Autorzy
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
15. POSTAWY I ZACHOWANIA KOBIET WOBEC ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
16. Śródziemnomorska gościnność w diariuszu Anonima z 1595 roku
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
17. Topos quinque gradus amoris w polskim romansie barokowym
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
18. Problem cierpienia w Autobiografii mistycznej Anny Marii Marchockiej
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
19. Arnoszt z Pardubic w pamięci lokalnej Kłodzka
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
20. Nazwy własne (antroponimy) w polskich przekładach powiastki filozoficznej Voltaire’a Candide ou l’optimisme
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
21. Edycja krytyczna Miesięcy dwunastu z swoich okoliczności opisania Jana Gawińskiego
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
22. Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej… Stanisława Wincentego Jabłonowskiego – edycja krytyczna Pieśni czwartej poematu
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
23. Autorzy
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
24. Cechy przekazu ustnego w czeskich i polskich średniowiecznych pieśniach hagiograficznych
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
25. Metafora i jej rola w portretowaniu postaci w Źwierzyńcu Mikołaja Reja
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
26. Kazania Fabiana Birkowskiego na pogrzebach kawalerów maltańskich
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
27. O roli wzroku i obrazu w twórczości medytacyjnej Marcina Hińczy
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
28. Uzurpacja Zbigniewa i rola rytuałów w „Królewskich synach” Józefa Ignacego Kraszewskiego i „Kronice polskiej” Galla Anonima
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
29. „Spitamegeranomachia” Jana Achacego Kmity - edycja księgi pierwszej
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
30. Autorzy
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
31. Zagadnienia ochrony środowiska w praktyce działań funduszy private equity
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
32. „Energeia” i „enargeia” w Gofredzie abo Jeruzalem wyzwolonej Torquata Tassa w przekładzie Piotra Kochanowskiego — wybrane przykłady zastosowania
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
33. Cykl emblematyczny Peristromata regum Andrzeja Maksymiliana Fredry. Wstępne rozpoznania
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
34. Przestrzenie ziemskich rozkoszy oraz pokuty św. Marii Magdaleny w hagiografii i homiletyce dawnej Polski
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
35. Wokół dziewiętnastowiecznej recepcji Wirginii Vittoria Alfieriego w przekładzie Aleksandra Chodkiewicza
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
36. Spitamegeranomachia Jana Achacego Kmity – edycja księgi drugiej
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
37. Autorzy
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
38. Wspomnienia z września 1939 roku towarzysza pancernego 33 Wydzielonego Dyonu Pancernego Wilno
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
39. Korporacyjne fundusze wysokiego ryzyka – istota i propozycja typologii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
40. Peregrynacja do Ziemi Świętej – rzecz o motywacji Jana Goryńskiego do odbycia pielgrzymki
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
41. Miaskowscy o śmierci Wojciecha Gajewskiego. O twórczej relacji między utworami
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
42. Rola Matki Boskiej w świetle nauk o rzeczach ostatecznych Jacka Liberiusza
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
43. Utwory maryjne Pieśni sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej a tradycja teologiczna i literacka
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
44. Fakty i opowieść – Helikon polskiego Apollina Jerzego Władysława Judyckiego z okazji zaślubin Władysława IV i Ludwiki Marii (z edycją wybranych wierszy)
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
45. Autorzy
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
46. Epigramat Boleslaus II Audax z cyklu Vitae Regum Polonorum Klemensa Janicjusza jako tradycja
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
47. „Pamięć, która jest trwalsza od prochów…” – rzecz o Annie Wazównie i mowie Martina Opitza jej poświęconej
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
48. Strategie obrazowania ciała Chrystusa w wybranych barokowych utworach pasyjnych
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
49. О медведескорпионах из русских переводов Метаморфоз Овидия с польского языка начала XVIII века
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
50. Dwie mowy Wojciecha Miaskowskiego wygłoszone na pogrzebie Wojciecha Gajewskiego – edycja krytyczna
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
51. Autorzy
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
52. Etyka Immenuela Kanta versus etyka Maxa Schelera
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
53. Problem interpretacji zasady Fiat iustitia, ruat coelum (The Problem of Interpretation of the Principle fiat iustitia, ruat coelum)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
54. Przemilczenie jako językowa podstawa koncepcji kiczu w świetle hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
55. Pasja życia. O filozofii Fryderyka Nietzschego
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
56. Kształtowalność. Próba rewizji struktur Heideggerowskiego bycia w czasach antropocenu
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
57. Osadnictwo wiejskie na terenie powiatu koszalińskiego w latach 1945-1947
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1962 1962 Przejdź
58. Polska Żegluga Morska w Szczecinie w latach 1951-1960
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1961 1961 Przejdź
59. Krajowe zaplecze portów polskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1967 1967 Przejdź
60. Krajowe zaplecze portów morskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1967 1967 Przejdź
61. Procesy urbanizacji wsi na przykładzie województwa warszawskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1976 1976 Przejdź
62. Trwania i powrót. Szkice o literaturze Ziem Zachodnich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
63. Oskar Arnulfo Romero, święty trudnego czasu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
64. Znaczenie przyrostu naturalnego i salda migracji w rozwoju ludności Szczecina w latach 1946-2019
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
65. Ingarden’s Aesthetic Argument Against Husserl’s Transcendental Idealism Turn
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Przejdź
Strona