Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1970
O charakterze przeobrażeń społecznych w Afryce w świetle leninowskiej teorii rewolucji

Autorzy: Jerzy Waserman
Rok wydania:1970
Liczba stron:16 (5-20)