Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2-3 1966
Powinności pańszczyźniane gospodarstw chłopskich w domenie Szadzko w końcu XVI i na początku XVII wieku

Autorzy: Bogdan Wachowiak
Rok wydania:1966
Liczba stron:25 (57-81)