Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 1963
Morska problematyka historyczna w I tomie Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN

Autorzy: Jerzy Pertek
Data publikacji całości:1963
Liczba stron:6 (113-118)