Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3-4 1975
Rozwój społeczny jako przedmiot badań naukowych

Autorzy: Józef Kowalewski
Rok wydania:1975
Liczba stron:3 (359-361)